Cotizaţia la sindicat poate fi reţinută pe statul de plată

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 26, din 11 ianuarie 2016, a fost publicată Legea nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011.

Una dintre noutăţile prevăzute de actul normativ se referăla plata cotizaţiei de sindicat. Astfel, la cererea organizaţiei sindicale şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată. Conform prevederilor Codului fiscal, cotizaţia plătită de membrii de sindicat este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat.

O altă modificare se referă la regulile de reprezentare a salariaţilor în cadrul negocierii colective la nivel de unitate, în sensul că, în cazul în care la nivelul angajatorului nu există constituit un sindicat reprezentativ, dar există sindicate afiliate la federaţii reprezentative la nivelul sectorului de activitate, reprezentarea salariaţilor va fi făcută exclusiv de către federaţiile sindicale, fiind astfel excluşi de la negocieri reprezentanţii salariaţilor.

 

Lasă un comentariu