Ziua Culturii Române, sărbătorită la Reghin

Distribuie pe:

Ziua de 15 ianuarie, ziua în care vedea lumina zilei, în 1850, la Botoşani, Luceafărul poeziei româneşti, este Ziua Culturii Române, care, în fiecare an, este sărbătorită pe întreg spaţiul românesc, cu mare bucurie, emoţie, nostalgie. Sărbătorind naşterea poetului-nepereche, sărbătorim, în ansamblu, cultura română, aniversăm pe cel care a dat sens poeziei româneşti, învăluind-o, în stilul său unic, în frumuseţea şi sublimul cuvântului românesc. Mihai Eminescu, perla nepreţuită a literaturii române, este, în acelaşi timp, chipul ideal al creatorului liric în literatura universală.

În ziua de vineri, 15 ianuarie 2016, poetul fără de egal al poporului român a fost sărbătorit cu mare bucurie în municipiul Reghin, unde, în urmă cu 150 de ani, tânărul de 16 ani pe atunci sfinţea acest pământ prin pasul său, venind dinspre Moldova sa natalăşi îndreptându-se spre Blajul pe care îl striga de departe „Te salut, mică Romă! ". Ziua de 15 ianuarie 2016 reprezintăun moment sărbătoresc, în cadrul căruia şi reghinenii şi-au adus, în chip uimitor, respectul şi dragostea lor pentru marele creator de poezie, cel care nu a fost egalat de nimeni altul.

La Reghin, vineri, 15 ianuarie 2016, a avut loc un ansamblu memorabil de evenimente culturale de înaltăţinutăştiinţifică, menite să aniverseze 166 de ani de la naşterea poetului care a înnobilat literatura română prin creaţia sa admirabilă, unică, înălţătoare, inegalabilă. Aceste evenimente aniversare au fost organizate de Primăria şi Consiliul Local al municipiului Reghin, de instituţiile culturale şi de învăţământ ale oraşului, coordonate de Biblioteca Municipală „Petru Maior".

La ora 12.00, la bustul-monument al poetului, creaţia maestrului Ion Vlasiu, amplasat în parcul central al urbei şi în faţa sfintei biserici, cu mare solemnitate, toţi cei de faţă au adus prinosul lor de dragoste şi recunoştinţă poetului naţional al neamului românesc. Au fost prezenţi ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin, viceprimarul Ovidiu Marian, membri ai Consiliului Local, pr. dr. Claudiu-Dorin Chiorean, inspector şcolar, directori de instituţii culturale şi de învăţământ reghinene, preoţi, profesori, elevi, cu toţii manifestându-şi dragostea pentru simbolul liricii româneşti. Pentru început, cei prezenţi, în frunte cu doamna primar Maria Precup, au depus flori la bustul-monument al poetului, închinându-se totodată măreţiei celui care a făcut artă din poezia românească.

Moderatorul acestei sublime manifestări, Sorina Bloj, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior", a prezentat o parabolă cu semnificativă conotaţie biblică, din care a reieşit că Dumnezeu l-a dat pe Eminescu poporului român ca să însufleţească acest neam binecuvântat. Prof. dr. Angela Puşcaş, de la Liceul Tehnologic „Petru Maior" din Reghin, în cuvântul domniei sale, a evocat personalitatea poetului Mihai Eminescu, despre care afirma că s-a bucurat de recunoaştere internaţională, opera sa fiind tradusă în 60 de limbi, spunând totodată că Eminescu a intrat în cartea recordurilor cu poezia Luceafărul. Tot domnia sa a mai spus că Eminescu este alături de noi, iar cel mai frumos omagiu pe care i-l putem aduce este să-i citim opera, pentru a încheia recitând câteva versuri.

În expunerea magistrală a domniei sale, prof. dr. Valentin Marica, cel al cărui cuvânt este cântec, a vorbit despre poeziile lui Eminescu, s-a referit la poemul Mănuşa, care este o poveste pe care o prezintă, a spus că Luceafărul este sinteza creaţiei eminesciene, afirmând totodată că Eminescu spune câtă putere are omul dacă e în faţa lui Dumnezeu şi că Eminescu ne salvează din mediocritate. După ce spune că Eminescu e altitudinea spirituală, e pragul deschis, Valentin Marica face referiri la ilustre figuri bisericeşti, precum Bartolomeu Anania şi Arsenie Boca. Mai spunea domnia sa că Eminescu poate să ne cheme să deschidem fereastra spre soare, iar ziua aniversării lui e începutul noului an. Îi dedică poetului o „Rugă lui", pe care o recităşi îndeamnă să-l simţim pe Eminescu ca pe omul viu. Încheie cu o pagină de manuscris „Sub ramul jertfei tale", pe care o înmânează Sorinei Bloj pentru păstrare. Concluzionând, Valentin Marica spunea că Reghinul e eminescian, iar Eminescu a călcat locul acesta.

Doamna ec. Maria Precup, harnicul edil al municipiului Reghin, care iubeşte cultura românească, în expunerea domniei sale, a transmis un mesaj, un gând dedicat poetului nepereche, alăturând urarea „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie", făcând, totodată, referire la versul „Eminescu să ne judece". Primarul Maria Precup a mulţumit călduros, tuturor celor prezenţi, în special copiilor, şi a adresat îndemnul să fim iubitori de ţarăşi de neam, precum şi urarea „să ne trăiască Eminescu".

La reuşita acestui eveniment şi-au adus contribuţia unităţile şcolare reghinene: Liceul Tehnologic „Lucian Blaga", Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu", Liceul Tehnologic „Petru Maior", Liceul Tehnologic „Ioan Bojor", Şcoala Gimnazială „Augustin Maior", Şcoala Gimnazială „Florea Bogdan"; directorii de şcoli Timuş Jan şi Ştefan Şerban; bibliotecarii şcolari: Ani Marie Moldovan, Monica Molnar, Eugenia Todoran, Maria Şimon, Lucia Roşca; profesorii: Valentina Ţărean, Monica Pop, David Chebuţ, Ioan Fărcaş, Ioan Mera, Liviu Cira, Teodora Vultur, Cristina Ciolocoiu, Mihaela Crăciun. Din lirica eminesciană au recitat elevii: Anca Timaru, Alexia Buzilă, David Chebuţiu, Ciprian Buta, Ramona Lucaci, Anca Şerban, Mihai Crişan, un grup vocal format din elevi au interpretat câteva cântece dedicate lui Eminescu. Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară" a oferit un moment muzi-cal coordonat de Dănuţ Fulop şi interpretat de Laura Stoica.

De la ora 17.00, la Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin, a avut loc un memorabil spectacol de poezie şi muzică, în cadrul Cenaclului literar-muzical „Lucian Blaga" al bibliotecii, eveniment ce a reunit poeţi reghineni şi mureşeni, fiind prezent şi Ovidiu Marian, viceprimarul municipiului Reghin. Moderatorul acestui moment, Sorina Bloj, în cuvântul de deschidere a adresat un călduros bun venit tuturor participanţilor şi i-a prezentat pe invitaţi.

Distinsul cărturar şi mare patriot român Lazăr Lădariu, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber" şi preşedinte al Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei, cel care atât de frumos îl denumeşte pe poetul-nepereche „Înaltul Domn al Limbii şi al Poeziei Române" în expunerea domniei sale a vorbit despre trecerea lui Eminescu pe aceste meleaguri, prin Reghin, prin Târgu-Mureş, evidenţiind toate episoadele legate de trecerea sa pe meleaguri mureşene, a evocat pe larg marea personalitate a poetului Mihai Eminescu, a făcut analiza versurilor sale. Lazăr Lădariu a vorbit şi despre curentul antieminescian şi despre nedreptăţile care se fac unor mari scriitori ai literaturii române. Tot domnia sa a mai spus, printre altele, că Eminescu este pisc al poeziei şi culturii române, concluzionând prin faptul că salvarea trebuie să vină prin cultură.

Apoi, un grup de tineri actori de la trupa de teatru a Casei de Cultură „Eugen Nicoară" din Reghin, îndrumaţi de Eva Pădurean şi Aurel Zileru, au prezentat momentul intitulat „revoltă eminesciană". Cei care au susţinut acest moment sunt elevi de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga" din Reghin. Tot cei prezenţi au cântat pe versurile poeziei eminesciene „Pe lângă plopii fără soţ".

Distinsul scriitor şi cărturar dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, în expunerea domniei sale, a vorbit despre creaţia lui Eminescu, spunând că acesta e în inimile tuturor, referindu-se şi la atmosfera extrem de frumoasă de la biblioteca reghineană, accentuând şi faptul că la Reghin este o adevărată familie prin poezie. Nicolae Băciuţ s-a referit şi la câteva aspecte aniversare în anul acesta, legate de Eminescu, a vorbit despre variantele trecerii lui Eminescu prin această zonă, în drumul său spre Blaj. După ce a spus că Eminescu este întemeietorul nostru de limbă, Nicolae Băciuţ a oferit, în stilul unic şi inconfundabil al domniei sale, un memorabil microrecital poetic.

Partea muzicală a fost asigurată de Angela Kiss Marieşiu şi Florin Săsărman. Angela Kiss Marieşiu a cântat mai multe piese despre Eminescu, şi în mod special poezia acestuia „Sara pe deal". În expunerea sa, scriitorul prof. Răzvan Ducan, aducând omagiul său poetului Mihai Eminescu, recită poezii create special pentru acesta. S-a recitat apoi poezia „Luceafărul", fiecare dintre cei prezenţi recitând câte o strofă din această capodoperă a literaturii române. În continuare, Ilarie Gh. Opriş, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş, a prezentat lucrările pictoriţei reghinene Maria Mera, lucrări expuse cu această ocazie la sala festivă a bibliotecii reghinene, apoi autoarea a împărtăşit câteva gânduri despre lucrările sale de pictură.

Spunând că Reghinul este un oraş cultural, deschis spre cultură, Nicolae Băciuţ se referă la cartea POEMELE CETĂŢII, care s-a lansat cu această ocazie. Volumul Poemele Cetăţii, apărut la Editura VATRA VECHE din Târgu-Mureş, este o antologie de versuri alcătuită cu ocazia aniversării a 65 de ani de la înfiinţarea primei Biblioteci Publice de Stat la Reghin, ediţia fiind îngrijită de Sorina Bloj şi dr. Florin Bengean, cu un Cuvânt înainte de Sorina Bloj şi cu un mesaj introductiv de Nicolae Băciuţ. Volumul acesta reuneşte între paginile sale creaţiile poetice ale mai multor poeţi reghineni şi mureşeni: Emilia Amariei, Ioan Baciu, Nicolae Băciuţ, Ioan Bândilă Mărceanu, Sorina Bloj, Camelia Boariu, Felicia Bompa, Zina Cengher, Iris Menyei Chiorean, Vasile Chiorean, Cătălin Cioba, Ovidiu Dan, Răzvan Ducan, Ana Fazakas, Maria Giurgiu, Mircea Dorin Istrate, Lazăr Lădariu, Dorian Marcoci, Valentin Marica, Gheorghina Mariş Crăciun, Zoe Pîrâianu, Mărioara Popovici, Alina Puşcaş, Mugurel Puşcaş, Delia Torpan, Ioan Torpan, Ion Tuşnea. În continuare, Angela Kiss Marieşiu o oferit un nou moment muzical.

Florin Săsărman s-a referit, în câteva cuvinte, la noua sa carte Taifas cu menestreli, despre care a făcut aprecieri şi Sorina Bloj, care a recomandat cu căldură această carte. Florin Săsărman a oferit apoi un memorabil microrecital muzical.

Nicolae Băciuţ a prezentat noua sa carte La taclale cu Dumnezeu, iar dr. Dorian Marcoci a prezentat volumul său Albind tăceri, din care a şi recitat mai multe poezii. Apoi, toţi scriitorii care au publicat versuri în volumul Poemele Cetăţii au recitat, pe rând, din creaţiile lor poetice. Seara s-a încheiat cu muzica cantautorilor Angela Kiss Marieşiu şi Florin Săsărman, iar în încheiere, Sorina Bloj a adus cuvânt de mulţumire tuturor celor care au participat şi şi-au adus contribuţia la reuşita deosebită a acestui eveniment.

În concluzie, putem spune că ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naţionale,

a fost sărbătorită la Reghin în chip magistral, printr-un ansamblu memorabil de evenimente. Considerăm că a fost cea mai reuşită activitate de ziua poetului nepereche dintre toate câte au avut loc anul acesta în judeţul Mureş, şi una dintre cele mai reuşite la nivel naţional. Eminescu rămâne în conştiinţa poporului român drept cel mai mare făuritor de limbă şi ctitor de poezie.

Lasă un comentariu