„Religie şi... Ştiinţă"

„Lupta românilor pentru libertate, care lăsa în urmă un îndelungat şi zbuciumat trecut, a zămislit de mai multe secole IDEEA UNITĂŢII NAŢIONALE pe care neînfricatul popor român o purta din adâncul inimii sale. Pe aceste temelii, pe acest glorios trecut de luptă s-a înfăptuit ACTUL UNIRII de la 24 IANUARIE 1859, ca rezultat al eforturilor clarvăzătoare minţii a celor mai înflăcăraţi patrioţi, care timp de un deceniu au susţinut Unirea cu condeiul şi cu fapta. Generaţia de la 1848 adunată pe Câmpia Libertăţii au inclus în programul său şi UNIREA PRINCIPATELOR. Deşi revoluţia a fost înfrântă în toate cele trei Ţări Româneşti, forţa de neînvins a viteazului popor român, dorinţa lui de unire şi de libertate n-a putut fi legată de lanţurile robiei".

***

„Flacăra luptei pentru unitate a fost întreţinută şi de revoluţionarii transformaţi în ambasadorii Unităţii Neamului Românesc în capitalele Europene care i-a adăpostit în timpul emigraţiei. S-au înfiinţat în acest sens reviste şi titluri semnificative ca: România Literară, Steaua Dunării, în paginile cărora condeieri consacraţi ca: Vasile Alexandri, Mihai Kogălniceanu, Costache Negri, Dimitrie Bolintineanu, Grigore Alexandrescu şi alţii luptau pentru unire. Unirea era susţinută şi în Transilvania de înflăcăraţii revoluţonari: Avram Iancu, Timotei Cipariu, care doreau pentru totdeauna această unire. Periodicele transivănene se dovedesc a fi la înăţimea chemării lor. Telegraful Român sub conducerea marelui mitropolit Andrei Şaguna, din patru pagini, trei erau pentru unirea Transilvaniei cu Principatele Unite".

***

„În vârtejul frămâtărilor generate de unire, Biserica Ortodoxă Română, prin reprezentanţii ei cei mai de seamă, se situează în fruntea susţinătorilor Unirii. Vom cita doar câteva nume mai semnificative: Mitropolitul Sofronie Miclescu, Arhimandritul Neofit Scriban, Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu, rectorul Seminarului de la Huşi, Mitropolitul Nifon al Ungro-Vlahiei, Sofronie Miclescu al Modovei, care erau şi preşedinţi ai divanurilor Ad-hoc, în care s-a hotărât Unirea Principatelor. Aceste frumoase exemple şi multe altele înscrise în Cartea Neamului Românesc mărturisesc despre rolul Bisericii Ortodoxe Române -una şi aceeaşi din toate timpurile, ce l-a avut în zbucimatul trecut de luptă al poporului român.

Mitropolitul Ardealului Dr. NICOLAE MLADIN (1914-1986).

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu