Să am dreptate...?

Distribuie pe:

„Beau spirit", scria Ştefan Aug. Doinaş în „Omul care nu ţine jurnal" şi, mai departe, „locuiesc în har"; întru a nu fragmenta, ci întregi sublimul.

Ideea apare şi în aforismele scriitorului, cele cuprinse în „1987 Anul aforistic", aduse în actualitate, alături de proză, teatru şi evocări de prof. dr. Maria Cheţan din Târgu-Mureş în cartea „Ştefan Aug. Doinaş - Ipostaze ale operei", apărută în colecţia Efigii a Editurii Junimea. Este o abordare temeinică, o nouă şi inspirată lectură a OPEREI ca întreg, spre a primi din partea TEXTULUI, ca discurs mixt (v. interferenţa limbajelor) un sine mai larg şi noi aspecte despre scriitorul - interpret al semnelor lumii şi al propriei scriituri. În cercetarea prof. dr. Maria Cheţan, scriitorul Ştefan Aug. Doinaş apare în toată puterea spiritului său şi în adevărata sa naştere scriitoricească, prin „laboratorul pur filozofic şi literar" pe care l-a reprezentat Cercul Literar de la Sibiu şi adepţii acestei direcţii erudite din literatura română, de asimilare a permanenţelor culturii prin voinţa de ordine şi libertate a creaţiei. Demersul prof. dr. Maria Cheţan priveşte opera lui Doinaş în plenitudinea manifestărilor sale, în aspiraţia acesteia spre esenţe şi semne ale durabilului (v. interpretările la volumul de proză T de la Trezor, la tragedia Brutus şi fiii săi sau privind strategiile narative din Câinele de piatră, Râsul, Pictură naivă, Sinuciderea unui fluture),, deschizând, ca o elegantă provocare a cititorului, şi câmpuri de dezbatere asupra destinului editorial şi critic, în postumitate, al marilor scriitori.

Cartea a fost lansată la Colegiul Naţional „Unirea" din Târgu-Mureş în cadrul celei de a 16-a ediţii a reuniunii culturale „Cuvinte ce exprimă adevărul" dedicate Zilei de Naştere a lui Mihai Eminescu, pentru care prestigioasa instituţie de învăţământ merită aprecieri la superlativ.

Am prezentat cartea, pornind de la părerea pe care o am despre cărţile de critică literară scrise de dascăli de literatură română, acestea având o acurateţe aparte a limbajului şi o impecabilă ordine ideatică. Să am dreptate...?

Cronica literară a cărţii va fi publicată în revista Vatra veche.

Imagine de la lansare, cu participarea unor distinşi profesori de limba şi literatura română din Târgu-Mureş

Lasă un comentariu