Lansare de carte (I) „Inima întunecată a lumii" Liliana Le Hingrat între Vlad Dracul şi Ioan de Hunedoara

Distribuie pe:

Spre sfârşitul anului trecut a avut loc în Frankfurt pe Main lansarea cărţii „Das dunkle Herz der Welt" („Inima întunecată a lunii"), aparţinând cunoscutei edituri germane KNAUR.

Autoarea de origine română, Liliana Le Hingrat, reuşeşte după 10 ani de cercetare acribică eventul - doborârea falsului mit vestic „Dracula Vampirul", creat tendenţios printr-o eronată interpretare a adevărului istoric.

Inspirându-se din romanul scriitorului irlandez Bram Stoker, specialiştii în materie au preluat cu mare drag această idee, vizualizând pe ecrane scene terifiante, cu scopul stimulării până la paroxism, a apetitului pentru suspans al spectatorului, victimă a societăţii de consum.

Aceasta i-a conferit domnitorului român Vlad Ţepeş o notorietate internaţională plăsmuită. Fără a omite predilecţia acestuia pentru cruzime, faptele vizând aplicarea pedepselor, trebuie analizate, în contextul vremurilor de atunci, când obiectivele principale erau menţinerea ordinii interne şi a suveranităţii Ţărilor Române angajate în „conflicte asimetrice".

De data aceasta, apariţia în premieră a unui astfel de român, permite cititorului de limbă germană să-şi contureze imaginea despre adevărata istorie a Ţărilor Române din acele vremuri tulburi. În sec. XIV-XV, conflictele socio-economice, politice şi religioase s-au extins şi în estul Euroei ajungând la apogeu (Răscoala ţăranilor - 1437, Războaiele husite din Cehia 1419-1434 etc.)

După domniile încununate de succes ale lui Mircea cel Bătrân (Ţara Românească) şi Alexandru cel Bun (Moldova), ambele ţări sunt cuprinse de o anarhie feudală cauzată de luptele interne pentru putere întreţinute de amestecul interesat al Marilor Puteri, Ungaria, Polonia şi Poarta Otomană. Transilvania reuşeşte să depăşească impasul datorită unui conducător de mare forţă, Ioan de Hunedoara, reprezentant de seamă al cruciadei creştine.

Prezentând aspectele biografice bine documentate, romanul descrie lupta pentru tronul Valahiei dintre Drăculeşti şi Dăneşti, aparţinând dinastiei Basarabilor, concentrându-se asupra perioadei 1431-1447. Pe plan intern se urmărea consolidarea autorităţi domneşti în detrimentul marilor boieri, iar pe plan extern, protejarea independenţei militaro-politice şi confesionale.

Personajele principale sunt Vlad Dracul, domnul Ţării Româneşti (tatăl lui Vlad Ţepeş - Draculea), cavaler al Ordinului Dragonului şi Ioan de Hunedoara, voievodul Transilvaniei.

Alături de cei doi cavaleri, fraţi de săbii şi „prieteni", este relevantă apariţia şi implicarea în conflict a împăratului romano-german Sigismund de Luxemburg (rege al Ungariei), a lui Vladislav Iagello (rege al Poloniei) şi a sultanului Murad al II-lea.

(va urma)

Lasă un comentariu