„Cuvântul bântuit de cuvinte". NICOLAE BĂCIUȚ în interpretări critice. „Dintre sute de catarge..."*)

Distribuie pe:

Această ediție a volumului „Nicolae Băciuț în interpretări critice" este una bibliofilă și are o destinație precisă: ea se constituie în suport practic pentru un număr de elevi ai prof. Angela Olaru, pentru pregătirea examenului lor de maturitate.

În consecință, din cele peste 2.000 (două mii) de pagini de interpretare critică, din volumele tipărite între 2012-2015 - Cenușa poemului, Poemul din colivie, Poeme verzi pe pereți și Despărțirea de înger, au fost selectați doar laureații celor patru ediții ale Concursului de Creație Literară „Ion Creangă".

Este dezarmant aproape un astfel de tom, care arată nu doar eforturile care au fost depuse de organizatori, ci și interesul manifestat de sute de copii din toată țara, ba chiar și din Republica Moldova, Spania..., pentru poezia română contemporană.

Este încurajator faptul că noile generații de „evaluatori", „consumatori" de literatură contemporană, au instrumente adecvate de interpretare, au disponibilitate și, împreună cu coordonatorii lor, se constituie într-un nou front al receptării poeziei române contemporane.

Eu sunt un privilegiat, un fericit beneficiar al judecății de valoare a unor tineri cititori, dar, prin mine, cred că se deschid porți și spre alți autori contemporani.

Dincolo de manuale, programe, copiii descoperă fenomenul literar viu, în derulare, îl pot integra în baza de date al istoriei literare parcursă în școală, cu toate problemele ei de concepție, selecție, cantitate, reprezentativitate etc.

Privind înapoi, spre „experiența Brăila", constat cu bucurie că avem un teren bun de manifestare pentru cei preocupați de literatură, că ei pot să constituie resurse umane din care să se desprindă viitoare instanțe critice, istorici și critici literari cu noi resurse de energie și de timp, pentru toate considerările și reconsiderările pe care le reclamă istoria literaturii române în ansamblul ei.

Brăila a devenit un bun teren de manifestare pentru astfel de preocupări, dovadă și dimensiunea pe care o cunoaște o altă competiție școlară literară care s-a impus aici, e vorba de Festivalul Național de Creație și Interpretare „Ana Blandiana".

E limpede pentru toată lumea că nu parcurgem o criză a literaturii, la cei doi poli ai ei, emițător și receptor, ci se înregistrează episoade cu intensități diferite și focusări fără o strategie bine fixată.

 Oricum, va veni un moment al adevărului și pentru acest segment de istorie literară, chiar dacă acum lucrurile „fierb" la foc mic, venerabilii critici și istorici literari nemaiavând suficient combustibil pentru vastitatea cuprinderii editoriale, iar mai tinerii critici încă nu au intrat în forță pe cărările literaturii române contemporane.

„Cuvântul bântuit de cuvinte" încununează un proiect care și-a atins ținta și care, indiferent ce-i va rezerva viitorul, rămâne în istorie.

Cele 4 volume devin, iată, o carte de căpătâi, bună de pus la căpătâi.

*) „Cuvântul bântuit de cuvinte". NICOLAE BĂCIUȚ în interpretări critice. Antologie a Concursului de Creație „Ion Creangă" Brăila, 2012-2015, Editura Vatra veche 2016, 556 p. 

Lasă un comentariu