Producţii agricole ridicate cu tehnologii performante „Agricultura este şansa naţiunii Române!"

Distribuie pe:

România, „grădina Maicii Domnului", este e o părticică de pe Terra pe care Dumnezeu a „dotat-o" cu condiţii pedoclimatice foarte bune pentru cultura plantelor şi creşterea animalelor. De la munte la mare, de la nord la sud şi de la est la vest putem cultiva, în cele mai bune condiţii, toate speciile de plante adaptate climatului temperat.

Avem cele mai fertile terenuri arabile, foarte bune pajişti naturale pe care trebuie să le organizăm, gospodărim, exploata raţional, cu tehnologii ştiinţifice moderne, cu înalt simţ patriotic.

Nu trebuie să uităm că am avut multe bogăţii naturale: aurul, fierul, petrolul etc. etc. - pe care ni le-au secătuit alţii, lăsându-ne pământul. Dacă nici această „materie primă" nu o vom ocroti, proteja şi exploata ştiinţific în folosul naţiunii, economia ţări noastre se va prăbuşi iremediabil.

Pământul e singura materie primă inepuizabilă care îşi îmbunătăţeşte continuu calităţile, dacă e modelat cu ştiinţă, pasiune şi dragoste.

În acest context s-a desfăşurat la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca simpozionul cu tema ,,Omenirea la răscruce", „Agricultura la răspântie" prezentat de reprezentaţii companiei „Nuturevo" România.

Marea aulă a Universităţii a fost populată de fermieri, agricultori individuali, din judeţele limitrofe Clujului (Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Mureş, Sălaj, Sibiu, Satu Mare), cadre didactice universitare, cadrul ale autorităţilor agricole judeţene.

Lucrările simpozionului au fost deschise de distinsul specialist agricol dr. ing. Ioan Enoiu, directorul general al firmei „Naturevo".

Spre satisfacţia tuturor participanţilor simpozionul a schimbat modul clasic de prezentare a activităţii firmei organizatoare, a serviciilor oferite de aceasta agriculturii şi agriculturilor.

Printr-o prezentare modernă, ştiinţifică, atrăgătoare şi convingătoare s-au arătat unele aspecte tehnice de sporire a producţiei culturilor, într-un mediu ambiant puţin poluat, axate şi adaptate condiţiilor climatice actuale.

S-a prezentat influenţa schimbărilor climatice, creşterea temperaturii medii anuale cu 0,75 C, a fenomenelor extreme apărute în ţara noastră (secetă excesivă, în anumite zone; precipitaţii mult peste medie, cu inundaţii, în alte zone, furtuni, tornade, căderi masive de zăpadă, în zone altădată sărace în zăpadă etc.) asupra plantelor de cultură.

Foarte sugestiv s-a prezentat că agricultura e singura verigă care poate îmbunătăţii mediul ambiant, şi poate atenua influenţele schimbărilor climatice.

Tehnologiile agricole trebuie să fie flexibile, concepute să poată răspunde acestor anomali climatice, greu de prevăzut care produce modificări în fiziologia plantelor. Adaptarea tehnologiilor trebuie făcută pentru a practica o agricultură sustenabilă sau durabilă.

Elementele managementului integrat ale producţiei agricole s-au prezentat prin sinteza cercetării şi practicii mondiale.

În expunere dr. Ioan Enoiu a arătat legătura indisolubilă între sol, plantă, mediu ambiant, reliefând cum putem să acţionăm asupra lor pentru a crea condiţii optime de creştere, dezvoltare şi producţie la culturile noastre. S-a accentuat asupra lucrărilor de bază a solului, cu diminuarea acestora, nutriţia plantelor. Ştim cu toţii că sănătatea şi productivitatea organismelor vegetale şi animale este dată în primul rând de o nutriţie optimă echilibrată. S-a expus cum putem hrăni plantele printr-o fertilizare raţională, oferind tot ce le trebuie, economic, fără pierderi de elemente nutritive, în special nepoluând mediul. Acest fapt se realizează prin încorporarea în sol de îngrăşăminte complexe cu eliberare treptată şi controlată, de tipul: Novatex clasic; Bazic NNG; NPK 10:20:10; NG 00; Amosulf NG şi altele. Aceste îngrăşăminte se aplică în doze reduse de 150/300kg/ha. Macro şi microelementele ce le conţin se eliberează treptat în funcţie de dorinţele plantei, nu se pierd prin levigare, evaporare sau nitrificare. Elementele nutritive care le conţin, se utilizează de către plante aproape în totalitate faţă de cele conţinute în îngrăşămintele minerale clasice de la care plantele folosesc 30-40% în cazul azotului, 15-20% din fosfor şi 20-25 % din potasiu. Pe lângă faptul că aprovizionează planta de cultură pe toată perioada de vegetaţie, sunt şi economice eliminând pierderile: se reduc dozele, scad cheltuielile de transport, depozitare şi aplicare.

S-a arătat cum se optimizează nutriţia plantelor prin fertilizare foliară cu nutrienţi de tipul: B040-ET; Codic EVO; Energy EVO; Fighter Phos şi altele.

În cadrul ansamblului agrotehnic, agrochimie de protecţie a plantelor s-a arătat importanţa alegerii soiurilor şi a hibrizilor. Cum să executăm lucrările fitosanitare minime cu efect maxim biologic şi economic. Calitatea, eficacitatea, economicitatea aplicării produselor de uz fitosanitar s-a arătat că depinde foarte mult de calitatea apei ce o folosim în realizarea zemurilor de stropit. S-a demonstrat cum se îmbunătăţeşte calitatea apei de stropit prin reducerea ph-lui de la 7 la 5 şi duritatea apei cu produsul Altensiv ph.

Prezentările au continuat cu demonstrarea efectelor fiziologice şi economice ale stimulatorilor de creştere foliari şi radiculari.

Agricultura biologică fiind în ascensiune s-au prezentat produsele admise a se utiliza pentru nutriţia plantelor şi apărarea lor împotriva duşmanilor naturali.

În ultima parte a simpozionului câteva din companiilor cu care cooperează ,,Naturevo" (Bayer Crop Science; Omnya; Adama) şi-au prezentat noutăţile: Expunerea făcută în aula U.A.M.V. a fost într-adevăr la nivel universitar îmbinând armonios aspectele ştiinţifice cu cele practice, dând participanţilor explicit căile de urmat în 2016.

Pe durata celor 4 ore de expuneri nu am observat, în niciun moment, că se face reclamă serviciilor pentru agricultori ale companiei organizatoare, ci numai o pledoarie academică, pe înţelesul tuturor, pentru practicarea unei agriculturi durabile, productive şi eficiente.

Conferinţa a fost un model de cum trebuie abordate informaţiile care se dau celor ce lucrează pământul şi cresc plante. A fost un succes!

Toţi cei ce lucrăm în agricultură, care facem biologie aplicată, producând mâncare şi îmbrăcăminte, trebuie să ştim că evoluţia cunoaşterii este foarte rapidă, iar pentru noi ea trebuie colerată cu modificările climatice. De aceea este necesar sa avem în faţă maxima: „cel mai bine informat va fi cel mai bogat".

Lasă un comentariu