Torţionarii comunişti -obligaţi să le plătească victimelor despăgubiri!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 41, din 19 ianuarie 2016, a fost publicată Legea nr. 10/2016 privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea de fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945.

Legea are ca scop constituirea unui fond destinat plăţii drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Fondul este alimentat din sumele plătite cu titlu de despăgubire de către persoanele condamnate definitiv pentru fapte împotriva persoanelor persecutate politic şi se utilizează pentru completarea sumelor plătite de la bugetul de stat.

În acest sens, noua lege stabileşte că persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală, producerea unor dureri ori suferinţe puternice, fizice ori psihice, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 sunt obligate la plata unor prestaţii băneşti lunare, cu titlu de despăgubire.

Prin hotărârea de condamnare, instanţa de judecată stabileşte durata pentru care se dispune plata despăgubirii (care nu poate fi mai mică de 5 ani), precum şi cuantumul lunar al despăgubirii, care nu poate fi mai mic de 50% din venitul lunar net al persoanei condamnate şi nici mai mare de 75% din acest venit.

La stabilirea cuantumului lunar al despăgubirii şi a duratei, instanţa are în vedere criterii precum fapta săvârşită, poziţia deţinută de persoana condamnată în aparatul de represiune al regimului totalitar comunist, amploarea activităţii acesteia, măsura în care, prin activitatea desfăşurată de aceasta, au fost lezate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor.

În vederea garantării executării obligaţiei de plată a despăgubirii, este obligatorie luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra veniturilor persoanelor condamnate şi se dispune de către procuror ori, după caz, de instanţa de judecată.

 

Lasă un comentariu