Disponibilitatea lui Borboly Csaba de a debita neadevăruri! (I)

(Câteva concluzii desprinse din interviul acordat de Borboly Csaba ziarului Informaţia Harghitei, nr. 6009, miercuri, 20 ianuarie 2016)

Nu scriu pentru prima dată despre Borboly Csaba, ba chiar aş zice că i-am acordat prea mult din bugetul meu de timp. La un moment dat, chiar m-am hotărât să nu-i mai dau nicio atenţie. Dacă scriu din nou acum o fac pentru că nu pot lăsa fără răspuns unele afirmaţii făcute de dumnealui, cu ocazia interviului respectiv.

Înainte însă, trebuie să constat, cu regret, că Borboly Csaba a rămas acelaşi demagog. Un politician demagog! Unul care are marea diponibilitate de a debita neadevăruri. Adică de a spune minciuni!

Borboly Csaba s-a format ca politician la şcoala politicianistă a UDMR, acolo unde a luat lecţii de la ,,dascălii" săi, adevăraţi maeştri ai demagogiei politicianiste şi ai dezinformării. De aceea sunt convins că nu-l voi vindeca eu de această meteahnă, fiindcă ,,năravul din fire, n-are lecuire"! Deci, vrând să nu se dezmintă, dumnealui s-a lansat în tot felul de afirmaţii, unele lipsite de logică, altele neadevărate sau ciuntite, folosite doar în măsura în care l-au ajutat să-şi susţină ,,argumentele" aduse în discuţie.

Aş vrea să-i reamintesc lui Borboly Csaba că pe românii harghiteni nu-i interesează deloc ,,disputele frăţeşti" dintre udmemerişti, pecişti şi cei din CNS, cu privire la întâietatea promovării aşa-zisului steag secuiesc. Şi nu ne-ar interesa nici steagul respectiv dacă el nu ar fi simbolul declarat al unui ,,ţinut secuiesc" inexistent pe harta României. Iar faptul că acest steag a fost declarat şi steag al judeţului Harghita nu ne poate lăsa indiferenţi.

Cum poate să afirme Borboly Csaba că, în definitiv, pe noi, românii harghiteni, nici nu are de ce să ne interseze problema steagului judeţului Harghita? Fiindcă - zice dumnealui - ,,nu am pierdut nimic"! Adică cum să nu ne intereseze? Din contră, ne interează chiar foarte mult, fiindcă şi noi trăim în acest judeţ. Şi chiar aşa, puţini câţi suntem, suntem cetăţeni cu drepturi depline ai judeţului. Iar judeţul Harghita este un judeţ al României! Nu trăim într-un ,,ţinut secuiesc" pe care unii îl visează a fi şi ,,autonom"! Deci dacă steagul judeţului Harghita este un simbol al judeţului, atunci acesta trebuie să ne reprezinte şi pe noi!

Nu pot să nu fiu de acord cu Borboly Csaba atunci când afirmă că disputa aceasta a steagului s-a transformat într-o poveste tragico-comică (mai mult tragică, zic eu) şi într-un fel de ,,joc de-a alba-neagra". Întrebarea este: cine se joacă oare de-a ,,alba-neagra"? Nu cumva tocmai Consiliul Judeţean Harghita, la îndemnul direct al lui Borboly Csaba? Pun această întrebare ştiind că acelaşi steag, cu aceleaşi culori şi cu aceleaşi simboluri a fost aprobat de consilierii judeţeni udemerişti în 2009 (Hotărârea nr.296/ 26.11.2009). După cum bine se ştie respectiva hotărâre a fost anulată irevocabil de către Curtea de Apel din Târgu-Mureş, prin Decizia nr. 2690, dată în şedinţa publică din 26 septembrie 2012. Această decizie irevocabilă are putere de lege şi ea trebuie respectată. Borboly Csaba nu a respectat-o şi deci a încălcat legea cu bună ştiinţă. Ba chiar cu rea voinţă! Aşa cum a afirmat şi prefectul judeţului. Oare chiar îşi permite Borboly să joace de-a ,,alba-neagra" cu legile ţării? Probabil este convins că nu i se poate întâmpla nimic.

Borboly Csaba aduce ca argument că înaintea deciziei de mai sus ,,avem două hotărâri definitive(!?) că steagul nu este discriminatoriu". Numai că acele ,,hotărâri definitive" sunt ale CNCD, în fruntea căruia se află şi acum un udemerist. Iar acestea, cât or fi fost ele de ,,definitive", au fost defiinţate de o decizie irevocabilă a unei istanţe de judecată! ,,Curtea constată, în primul rând, că fiind pronunţată de un organ jurisdicţional, această hotărâre nu are putere de lucru judecat în faţa instanţelor, nerăspunzând exigenţelor procedurale cumulative instituite de art.1201 din vechiul Cod civil - aplicabil raportului juridic dedus judecăţii (…)".

Pe această Curte (de Apel din Târgu Mureş) Borboly Csaba, cu ,,darul" său nevindecabil de a spune neadevăruri a încercat, nu o dată, ci chiar de două ori s-o inducă în eroare. Odată când a arborat drapelul secuiesc - devenit drapelul judeţului Harghita - pe clădirea instituţiei respective, la 15 martie 2010 spunând, în gura mare, că este un simbol al separatismului teritorial pe criterii etnice, adică secuieşti, ,,aspect sancţionat de Curtea de Apel din Târgu-Mureş, prin Sentinţa nr.177/20 septembrie 2011". A doua oară când, prin adresa nr.5539/18 aprilie 2011, a susţinut că drapelul judeţului aprobat prin Hotărârea 269/2009 reprezintă întreaga populaţie a judeţului Harghita, indiferent de apartenenţa etnică sau de altă natură, putând fi astfel considerat reprezentativ pentru toţi cetăţenii.

,,Modalitatea în care pârâtul-intimat a înţeles să inducă în eroare instanţa rezultă şi din comaprarea textului citat cu procesul verbal al şedinţei Consiului Judeţean Harghita din 26 noiembrie 2009, în care s-a aprobat H.C.J. 269/2009 (…) Domnul preşedinte Borboly Csaba propune spre adaptare varianta tradiţională cunoscută ca steagul secuiesc, folosit şi ca steag al Consiliului Naţional Secuiesc (…) Aşadar, după ce preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a supus la vot varianta tradiţională, cunoscută ca steagul secuiesc, înscrisurile depuse la dosar şi semnate de el au susţinut că afirmaţia reclmantului, conform căreia prin hotărârea atacată, Consiliul Judeţean Harghita ar fi impus un simbol monoetnic - în speţă drapelul secuiesc - ca drapel al judeţului este o afirmaţie gratuită, de politicianist, fără niciun fundament real (…) Afirmaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita, făcută în şedinţa din 26 noiembrie 2009, probează, odată în plus, faptul că autoritatea publică a adoptat un drapel folosit ca steag al Consiliului Naţional Secuiesc, deci monoetnic şi, prin urmare, fără reprezentativitate pentru interesul colectivităţilor pe care pârâtul-intimat este chemat, prin lege, să îl servească".

(va urma)

Lasă un comentariu