Luna ianuarie, luna revistei „Mureşul Eroic"

Distribuie pe:

Filiala judeţeană Cultul Eroilor, „General Ştefan Guşă" Mureş, vă informăm despre Revista „Mureşul Eroic" prin care să cinstim memoria eroilor. La început am vrut să fie trimestrială, apoi semestrială şi a ieşit anuală. Dacă ianuarie începe anul 2016 începem şi noi cu „Cartea cărţilor de aur" şi cu subiectul „Pace sau război?!",publicată în 2004, actuală şi astăzi. Motivele sunt foarte multe:

PACE SAU RĂZBOI?

Pace tuturor!spune preotul, la întâlnirile cu credincioşii. „Şi duhului tău", răspund diaconii. Pacea ar fi starea de normalitate plăcută lui Dumnezeu şi tuturor celor care cred în El şi se supun poruncilor Sale. Pace - starea de lucruri în care nu există conflict armat sau război între state, menţionează dicţionarul. Oare când a fost îndeplinită, pe întregul pământ, această stare de normalitate? Niciodată, afirmă cercetătorii în domeniu.

Războiul este o lucrare a Diavolului, o manifestare a trufiei şi păcatului, urât de Dumnezeu şi de către cei care cred în Domnul. Războiul este continuarea politicii prin mijloace violente, spun cercetătorii şi specialiştii în domeniu. Când politicienii sunt trufaşi şi dominaţi de Diavol, confruntarea cu mijloacele violente este inevitabilă, deoarece politicienii dintotdeauna au deţinut PUTEREA - informaţia, banii şi forţa (armele şi oamenii) pe care le-au folosit după bunul lor plac, alegându-şi, din timp, oameni de sacrificiu, în cazul că vor fi învinşi, uitând că războiul este un dezastru care continuă şi după încetarea lui, aşa cum nu-i luau în seamă pe cei care duceau greul şi privaţiunile războiului - OSTAŞII şi populaţia, în numele Ţării, pomenindu-i doar la comemorări şi campaniile electorale, pentru a atrage voturile urmaşilor.

Dacă, până la ocupaţia sovietică, ostaşii biruitori în război erau răsplătiţi pentru bravura lor, iar celor căzuţi pe câmpul de luptă li se înălţau monumente, obeliscuri şi erau pomeniţi cu pioşenie la toate sărbătorile şi comemorările oficiale, după această dată, erau amintiţi doar ruşii şi cei puţini care au luptat pe frontul de vest, dar şi aceştia printre rânduri, până în anii şaptezeci. Acum, în deplină libertate şi democraţie, se revine cu greu la buna tradiţie de cinstire cum se cuvine a memoriei eroilor şi martirilor neamului românesc căzuţi în războaie şi în revoluţie, cu toate că, din 11 septembrie 2001, lumea se află în cel de-al treilea război mondial, invizibil, perfid, viclean, distructiv şi criminal, precum toate războaiele tolerate sau sprijinite de politicienii avari, susţinuţi de oameni de afaceri cu armament şi componente militare, cu droguri şi carne vie, afaceri care aduc mari venituri unor grupuri mafiote sau unor state obişnuite să se redreseze economic sau să prospere pe ruinele altora şi, din păcate, nu puţine la număr, din toate societăţile care se termină cu ISM-sclavagism, feudalism, capitalism, socialism şi comunism care înseamnă de fapt: intrigă, servilism şi minciună, ridicate la rang de principii fundamentale în secolul care s-a încheiat, denumit şi secolul minciunii şi al războaielor pustiitoare.

Întrucât nu cunoaştem alte sisteme sociale, iar cel capitalist a revenit dominant, se impune doar schimbarea în bine a ISM-ului, astfel: informaţie, solidaritate şi muncă. Cu mijloacele tehnico-ştiinţifice de azi, se poate face o informare adevărată, oportună şi temeinică, pentru a preveni atentatele şi agresiunile de orice fel, iar solidaritatea, şi bunul sens al cuvântului ar stinge stările de conflict armat sau de război dintre state şi ar crea un climat de încredere şi respect deosebit între naţiuni.

Pacea şi credinţa, în condiţiile actuale, nu se pot menţine decât prin adevăr şi iubire de aproapele tău, iertându-i pe cei care au greşit, cinstindu-le memoria celor care s-au jertfit pentru neam şi ţară, acordându-le locul pe care îl merită în societate şi în inimile noastre. Acum ca niciodată, este mai necesară pacea în suflet şi simţire, stimulată şi menţinută de „CULTUL EROILOR", întâlnit în toate câte sunt în jurul nostru - fotografiile celor dragi din casele noastre, operele comemorative de război şi înscrisurile închinate celor care au căzut la datorie. Înainte de 1948 întâlneam, în cabinetele primarilor - „COLŢUL EROILOR", unde erau aşezate, la loc de cinste, Cartea de Aur a Eroilor, Drapelul Naţional cu înscrisul „GLORIE ETERNĂ EROILOR NEAMULUI", Sfânta Cruce şi o Candelă, care se menţine aprinsă în toată perioada războiului, iar, în timp de pace, se aprindea în ajunul zilelor de sărbătoare şi de comemorare a eroilor şi se stingea după o zi de la încheierea procesiunilor militare şi religioase; în şcoli erau organizate „Cercuri ale Eroilor", din care făceau parte profesorii şi elevii, panouri şi expoziţii cu teme specifice; în biserici era amenajat un loc sacru pentru pomeni şi pomenirea eroilor. Aceste bune tradiţii româneşti trebuie reluate cu toată dăruirea şi dragostea noastră. Asociaţia judeţeană „Cultul Eroilor" Mureş a făcut şi va face în continuare tot posibilul pentru a se intra în normalitatea cultural-patriotică rânduită şi aplicată de către înaintaşi, în condiţii şi mai grele decât cele în care ne găsim.

Facem şi pe această cale un APEL călduros Prefecturii, Consiliului Judeţean Mureş, primarilor şi consiliilor locale mureşene, bisericilor, şcolilor şi tuturor oamenilor de bine, să sprijine această acţiune nobilă şi de suflet, lăsată nouă ca obligaţie de către moşii şi strămoşii noştri, ziditori de Ţară, făuritori de limbă, port şi obiceiuri, cele mai frumoase din lume, care ne menţin ca popor distinct şi sfânt, în ciuda tuturor vrerilor păgâne de-a ne distruge prin învrăjbire, sărăcire, negarea trecutului istoric, distrugerea armatei şi a industriei de apărare, menţinerea confuziei asupra culturii naţionale, a ştiinţei şi tehnicii româneşti, care întotdeauna au ţinut pas cu lumea civilizată şi, nu de puţine ori, în primele rânduri. Să ne ajute Dumnezeu să fim ce-am fost: O ŢARĂ ŞI UN POPOR PLĂCUT LUI DUMNEZEU, respectat şi iubit de către celelalte popoare.

Vă aşteptăm părerea despre revistă!

 

Lasă un comentariu