Familia-instituţie dumnezeiască

Distribuie pe:

Asociaţia Părinţilor Ortodocşi Români din România, Filiala Mureş, prin reprezentantul local, Claudiu Finca, a organizat, vineri, 29 ianuarie, la Casa de Cultură a Studenţilor din Târgu-Mureş, o întâlnire cu preoţii din protopopiat şi cu un reprezentant din fiecare parohie, pentru discuţii în vederea organizării unui referendum cu privire la modificarea articolului din Constituţie care să prevadă precis, că o familie, respectiv, căsătoria să se facă între bărbat şi femeie. Asemenea întâlniri au fost organizate în fiecare protopopiat din Eparhia Alba Iuliei, iar de săptămâna viitoare se vor strânge semnături şi la noi.

Potrivit învăţăturii Bisericii Ortodoxe, familia este o instituţie dumnezeiască şi celula de bază a societăţii. Ea se întemeiază prin căsătorie, prin legătura dintre un bărbat şi o femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa Sfântului Altar. Legătura dintre bărbat şi femeie, şi nicidecum dintre bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie, rezultă din imboldul firesc sădit de Dumnezeu în om. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup" ( Efes, 5, 31). Prima familie s-a întemeiat în rai, având ca preot şi martor pe Însuşi Dumnezeu „Şi a făcut Dumnezeu pe om, după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul (Fac, 1 27-28).

Prin canoanele sale, Sfânta Biserică Ortodoxă a stabilit gradele de rudenie, care fac cu neputinţă încheierea căsătoriei. Una din cele şapte taine ale Bisericii Naţionale este Căsătoria prin care se înfiinţează familia. Taină mare este Căsătoria între bărbat şi femeie şi a o nesocoti prin sodomie aduce pedepse de la Dumnezeu, precum celor din Sodoma şi Gomora.

În afară de moartea trupească, Biserica îngăduie divorţul, desfacerea legăturii numai din pricini morale, asemănătoare morţii trupeşi, cum sunt adulterul sau legăturile trupeşti neîngăduite (Matei 19,9). Un alt argument în favoarea căsătoriei numai dintre bărbat şi femeie constă din scopul familiei: naşterea de copii; ajutorarea soţilor între ei, spre uşurarea vieţii; ocrotirea moralităţii soţilor. Mai amintim şi despre importanţa familiei în societate „Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el" (Fac 2,18), ori prima formulă a vieţii de obşte este familia. Pe baza familiei se întemeiază apoi celelalte forme de viaţă obştească. În sânul familiei copilul primeşte primele îndrumări de viaţă, care îi rămân întipărite în suflet pentru toată viaţa. Familia este alcătuită din părinţi şi copii. Părinţii au datorii faţă de copii, iar copiii faţă de părinţi. Pe lângă părinţi şi copii, familia mai cuprinde şi pe celelalte rude, oricât de depărtate. De aceea, toate rudele trebuie să se iubească, să se respecte, să se ajute, acest model de viaţă să pătrundă în toată societatea omenească. Biserica Ortodoxă Română nu-i exclude pe homosexuali şi lesbiene, îi consideră bolnavi şi se roagă pentru ei, pentru vindecarea lor, dar este categoric împotriva căsătoriei între persoane de acelaşi sex, fenomen în stare să provoace tulburări grave în rândul tinerilor. Dacă această „boală" păcătoasă este la modă în societatea occidentală, la noi, la români, dintotdeauna sodomia a fost condamnată, chiar dacă la români mai există năravul să calce strâmb câteodată, în curtea vecinului, dar păcatul se petrece între bărbat şi femeie.

Având în vedere că la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al BOR a hotărât să declare anul 2016 în Patriarhia Română „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox" şi „Anul comemorativ al Sfântului Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti".

Iniţiativa proclamării anului 2016 „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox", este extrem de bine venită, într-un moment când atacurile la adresa fiinţei noastre naţionale, Biserica Ortodoxă, sunt tot mai frecvente, iar tineretul trebuie să fie format pe coordonate creştine, prin conlucrarea dintre Familie, Biserică şi Şcoală, în orientarea copiilor şi tinerilor spre însuşirea valorilor morale şi spirituale şi spre o mai mare participare la viaţa comunităţii creştine. Cât priveşte referendumul, fiecare creştin va semna după cum îi dictează conştiinţa! A sosit vremea să nu ne mai fie ruşine de patriotism…

Lasă un comentariu