Bugetul municipiului Târgu-Mureş a fost aprobat

Distribuie pe:

În şedinţa de joi, 28 ianuarie 2016, consilierii municipali târgumureşeni au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Târgu-Mureş pentru acest an.

Astfel, veniturile bugetului local prognozate a fi realizate în anul 2016 sunt în sumă totală de 401.532.642 lei (faţă de 385.95.565 lei, în 2015), care se constituie din veniturile proprii - 226.142.121 lei (fără a se lua în calcul veniturile din donaţii şi din valorificarea unor bunuri), venituri de la bugetul de stat repartizate municipiului - 115.188.230 lei, subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte bugete - 17.476.884 lei, şi sume primite de la Uniunea Europeană - 42.725.407 lei (proiecte cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, în cursul anului 2016).

În ceea ce priveşte cheltuielile, Primăria Târgu-Mureş va continua reabilitarea de străzi, amenajarea de parcări ecologice, reabilitarea termică a blocurilor, dar şi achiziţionarea de autobuze noi pentru transportul în comun, acordarea de burse de merit pentru elevi, reabilitarea şcolilor şi acordarea de servicii sociale pentru categoriile defavorizate.

Lasă un comentariu