Nu s-a temut nici de moarte

Distribuie pe:

Despre Ion Vodă, domn în Moldova, se spune că avea atâta putere încât frângea potcoava în mâini. Pentru că a pedepsit cu moartea câţiva boieri trădători, unii i-au zis Ion Vodă cel Cumplit. Dar istoria îl laudă şi-i zice Viteaz pentru că a încercat încă o dată să scape ţara de sub stăpânirea sultanului. Cu puţini oşteni, dar îndrăzneţi ca şi dânsul, a dobândit două victorii împotriva unor armate turceşti trimise de sultan în Moldova să-l răpună şi să-l alunge de la cârma ţării. În bătălia de la Jilişte, un oştean a spus: „Ne batem cu duşmanii fără cârtire, Măria ta, dar am vrea să ştim cât sunt de mulţi?". „Îi vom număra în luptă" i-a răspuns voievodul. În toiul bătăliei, unul din cele cinci tunuri din oştirea lui era gata să cadă în mâinile duşmanilor. Tunul era aşa de greu că nici zece oşteni nu-l puteau urni din loc. Dar încă să-l mai urce la deal, acolo unde era porunca. Văzând asta, Ion Vodă a înşfăcat funiile ce legau tunul şi l-a târât singur până sus, pe un deal, unde tunarii l-au şi aşezat în bătălie, au tras bombă după bombă şi au făcut mare prăpăd în rândurile duşmanilor. Pentru că a luptat îndrăzneţ cu un duşman care asuprea ţara şi nu s-a temut nici de moarte, istoria îi spune Ion Vodă cel Viteaz şi-l cinsteşte ca pe unul dintre cei mai străluciţi eroi ai poporului nostru.

Lasă un comentariu