Dascăli mureşeni ALEXANDRINA MERA

Distribuie pe:

Vede lumina zilei la 3 octombrie 1951, în satul Orşova-Pădure din comuna Gurghiu, într-o familie de agricultori. Părinţii, Leon şi Sanfira, îşi cresc cei patru copii (două fete şi doi băieţi) cu respect pentru muncă, pentru şcoală şi pentru tradiţiile populare. Clasele primare le-a urmat, între anii 1958-1962, în localitatea natală, avându-l ca dascăl pe inimosul învăţător Emil Dunca. I-a rămas întipărită în minte imaginea învăţătorului care a făcut eforturi extraordinare ca să obţină o cameră din clădirea ce aparţinea Ocolului Silvic Gurghiu pentru ca elevii de clasele I-IV din acel sătuc de munte să poată beneficia de educaţie, chiar dacă aceasta se desfăşura în regim de simultaneitate.

Clasele gimnaziale le frecventează la şcoala din Orşova-Sat, în perioada 1962-1966. Deşi localitatea Orşova-Sat este aflată la 4 km de satul natal, iar naveta se făcea pe jos, Alexandrina Mera îşi aminteşte cu plăcere de grupul mare de colegi cu care parcurgea zilnic, cu atâta entuziasm, cei 8 km, indiferent de starea vremii.

După terminarea gimnaziului, se înscrie la Liceul Teoretic din Gurghiu, profilul real. Aici îl are ca diriginte, pe parcursul celor patru ani de liceu, pe profesorul Iuoan Oltean, iar director este profesorul Teodor Chiorean. Deşi a fost o elevă eminentă şi a avut rezultate frumoase la toate materiile, domnul profesor de chimie Gyõrfi şi apoi profesorul Mircea Miron au încurajat-o şi au determinat-o să îndrăgească fizica şi chimia şi să înceapă studiile de specializare în acest domeniu. Drept urmare, se înscrie, în anul 1970, la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu-Mureş, specializarea fizică-chimie, institut pe care îl va absolvi în anul 1973. În toamna aceluiaşi an, este repartizată la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din localitatea Caşva, comuna Gurghiu, judeţul Mureş, pe catedra de fizică-chimie. Din dragoste faţă de chimie şi fizică, precum şi din dorinţa de perfecţionare, va urma, între 1977-1980, la fără frecvenţă, cursurile Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea fizică-chimie, fără a-şi întrerupe activitatea la catedră. Lucrarea de licenţă, bine documentată, din chimia analitică, i-a fost publicată în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai Chemia".

Fiind interesată permanent de perfecţionare, va susţine şi va promova toate gradele didactice sau alte forme de perfecţionare în specialitate, dar şi în management sau operare pe calculator.

În perioada 1989-2007, îndeplineşte şi funcţia de director la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din localitatea Caşva, iar după ce Caşva devine structură a Şcolii Gimnaziale Gurghiu, Alexandrina Mera va fi director adjunct la această şcoală, până la ieşirea la pensie. Pe perioada cât a fost director a depus eforturi extraordinare pentru modernizarea şcolii şi a mijloacelor didactice. Astfel, reuşeşte să obţină primele calculatoare din sponsorizări, se implică personal prin supravegherea tuturor lucrărilor de modernizare şi dotare a şcolii: reabilitarea acoperişului, construirea unui grup sanitar, instalaţie de încălzire centrală etc.

După 38 de ani de activitate la catedră, în iunie 2011, iese la pensie din aceeaşi şcoală în care şi-a început activitatea şi care a adoptat-o, parcă: şcoala din Caşva. Priveşte cu semeţie la generaţiile de elevi pe care i-a îndrumat şi la frumosul local al şcolii, iar stima de care se bucură în rândul căşvenilor este cel mai frumos omagiu ce se poate aduce unui dascăl.

Lasă un comentariu