Cărturarul Vasile Netea - omagiat la Reghin

Distribuie pe:

Primăria municipiului Reghin şi Consiliul Local, Biblioteca Municipală „Petru Maior" Reghin a organizat, împreună cu partenerii din cadrul Proiectului cultural-educativ-ştiinţific Societatea Reghineană de Istorie, joi, 4 februarie 2016, de la ora 17.00, la bibliotecă, Evocarea cărturarului Vasile Netea (1912-1989) şi lansarea seriei monografice Publicistică I-V, volume apărute în cadrul Editurii Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş, sub auspiciile Fundaţiei Culturale „Vasile Netea". Evenimentul s-a bucurat de un succes deosebit, publicul reghinean, reprezentat de toate categoriile sociale: preoţi, profesori, artişti plastici, scriitori, cercetători, elevi etc., a umplut sala bibliotecii, pentru a dovedi încă o dată că Reghinul este un oraş cultural prin excelenţă. Au fost prezenţi şi domnul Ovidiu Marian, viceprimarul municipiului Reghin, pr. dr. Claudiu-Dorin Chiorean, inspector şcolar la disciplina religie şi profesor Constantin Bogoşel, inspector şcolar la disciplina istorie, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.

Pentru început, dr. Florin Bengean, moderatorul acestei manifestări culturale, a dat citire Actului constitutiv al Societăţii Reghinene de Istorie, proiect cultural-educativ-ştiinţific iniţiat de Biblioteca municipală „Petru Maior" din Reghin.

Despre viaţa, opera, personalitatea şi mai ales Publicistica lui Vasile Netea au vorbit oameni de elită, intelectuali de nivel naţional. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, preşedintele Senatului Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş, în expunerea domniei sale, s-a referit la legăturile cu Reghinul, la cultura românească a acestui oraş, spunând despre Vasile Netea că este „un copil minune al Văii Mureşului", despre care a mai spus că este unul dintre cei mai mari istorici. A vorbit, pe larg, despre viaţa, opera şi personalitatea istoricului din Deda Mureşului, despre care a mai spus, printre altele, că a scris enorm de mult, o întreagă bibliotecă.

Distinsul cărturar şi mare patriot român Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, în fulminanta expunere a domniei sale, s-a referit în primul rând la Reghinul ca oraş cultural, la marile şi extrem de importantele acte de cultură care au loc în acest oraş.

Domnia sa a vorbit despre Vasile Netea ca şi cronicar, reporter de război, o temă destul de puţin abordată, referitoare la opera lui Vasile Netea. Lazăr Lădariu a spus că momentul trecerii Prutului a însemnat un act de firească emoţie. A mai vorbit, printre altele, despre drama Bisericii în teritoriul de peste Prut, despre cele şapte atacuri de trei zile, despre dramele şi ororile războiului, vaietele răniţilor. A analizat, de asemenea, stilul atât de frumos al scrierilor lui Vasile Netea.

Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu s-a referit, atât de frumos, la opera lui Vasile Netea, în special la cea publicistică, spunând că acesta este un publicist de marcă, făcând totodată paralele cu alţi mari publicişti, care au fost modele pentru Netea. Vasile Dobrescu a vorbit despre evoluţia publicisticii lui Vasile Netea, spunând că este un ziarist care se implică în problematica timpului său, s-a referit şi la modalităţile lui Netea de a expune un eveniment. Distinsul profesor mureşean a analizat şi modul în care Netea reflectă în publicistica sa anul 1848, personalitatea lui Avram Iancu, anul 1918, modul cum s-a realizat Unirea, cu eforturile întregului popor, a vorbit şi despre cărţile cele mai importante ale lui Vasile Netea.

În continuare, Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", prin truda, munca şi osârdia căruia au văzut lumina tiparului cele cinci volume de Publicistică ale lui Vasile Netea, s-a referit, în primul rând, la datoria de a-i cinsti pe oamenii care au făcut cinste acestor locuri, a vorbit despre cele mai importante activităţi ale fundaţiei pe care o conduce, cu atâta hărnicie, de peste două decenii, despre modul cum l-a cunoscut pe Netea, despre întâlnirile cu acesta. A făcut referiri la biblioteca acestuia, la manifestările culturale dedicate lui Netea, la cărţile apărute în cadrul fundaţiei, la cărţile lui Netea, pentru a se apleca în mod special asupra operei publicistice a acestuia. A vorbit şi despre noile proiecte ale fundaţiei.

Au urmat discuţii extrem de interesante ale membrilor Societăţii Reghinene de Istorie, scurte intervenţii au mai avut pr. Dumitru Gherman, pr. Vasile Chiorean şi Eugen Cazan. S-au făcut propuneri extrem de interesante, precum: aducerea la Reghin a osemintelor lui Petru Maior, analizarea fundaţiei Emanuil Gojdu etc.

Această manifestare culturală a fost una de înaltă ţinută ştiinţifică, menită să omagieze pe unul dintre cei mai reprezentativi fii ai acestei zone, istoricul şi cărturarul Vasile Netea. Opera publicistică a lui Vasile Netea este una de dimensiuni impresionante, de o calitate deosebită, cu o originalitate specifică cărturarului dedean. Remarcând că opera cărturarului din Deda Mureşului, Vasile Netea, este de dimensiuni impresionante, dar în acelaşi timp şi de o calitate şi profunzime deosebite, afirmăm că Vasile Netea acoperă prin scrisul său domenii foarte importante ale culturii româneşti. Prin tot ceea ce a scris şi prin conferinţele pe care le-a susţinut, Netea s-a dovedit a fi un scriitor foarte profund, dând dovadă de o seriozitate ireproşabilă de-a lungul întregii sale cariere. A susţinut şi foarte multe conferinţe, remarcându-se ca un adevărat orator, lucru semnalat îndeosebi de cei care l-au ascultat. Netea a vorbit şi a scris enorm. Se impune ca un adevărat cărturar al poporului român. Prin tot ceea ce a făcut, Vasile Netea a scris o pagină de aur, a însemnat şi înseamnă pentru istoriografia românească un reper demn de urmat.

Lasă un comentariu