Încercare de a transforma Istoria în „Educaţie pentru societate", un atac la identitatea noastră!

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică, pe 23 decembrie 2015, trei planuri-cadru pentru învăţământul gimnazial, adică trei propuneri de alocări orare pentru clasele V-VIII. Aceste trei variante de plan-cadru au fost elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Ministerul Educaţiei a constituit un grup de lucru format din 11 specialişti în educaţie care să se ocupe de această problematică. Şase persoane din acest grup au elaborat o altă variantă, susţinând că primele trei variante nu ar mai trebui luate în considerare.

Dar această ultimă variantă supusă dezbaterii publice până în 16 februarie 2016, este „crimă şi pedeapsă". Referindu-ne la aria curriculară „Om şi societate" dispar ca şi discipline Istoria şi Cultura Civică, fiind înlocuite cu o disciplină nouă „Educaţie pentru societate". Ce vor studia elevii la aceste lecţii? Este excelent să fi bine educat în cadrul societăţii, dar aceasta nu înseamnă să cunoşti istorie. De ce se doreşte scoaterea Istoriei din planul-cadru? Geografia nu mai face parte din „Ştiinţele mediului", cu toate că este principala disciplină care se ocupă cu studiul mediului înconjurător.

Ce fel de „grup de specialişti" este acesta, care vine cu asemenea aberaţii? De ce Istoria este tratată mereu cu superficialitate? În multe state, printre condiţiile acordării cetăţeniei se numără şi cunoaşterea istoriei naţionale.

„Vrei viitorul a-l cunoaşte, te întoarce spre trecut", spunea poetul nostru naţional, Mihai Eminescu. Istoria are un rol foarte important în dezvoltarea unui popor, deoarece ea constituie premiza principală care accelerează progresul economic. Baza vieţii unei societăţii este regăsită în paginile istoriei. Ea dă dovada unei experienţe nemaipomenite de dezvoltare multilaterală a strămoşilor. Se spune că fără trecut nu poate exista nici viitor. Dezvoltarea este un ansamblu de acţiuni care favorizează apariţia unor condiţii mai bune existenţei umane. Istoria este o carte a vieţii, a înţelepciunii care ne ajută să ne îmbogăţim bagajul intelectual. Nu trebuie să ignorăm trecutul, deoarece el ne deschide ochii luminându-ne drumul spre viitor.

Istoria este cea care dă identitate unui popor. Este precum o oglindă care reflectă într-un moment trecutul naţiunilor, împreună cu succesul, cu necazurile, cu suferinţele, cu eşecurile şi cu victoriile lor. Istoria reînvie trecutul şi îi poartă pe cititori în acele vremuri.

Definită ca o colecţie de scrieri în care sunt consemnate evenimentele din trecut, istoria, este o sursă de informaţii pentru cei care vor să înveţe despre oamenii care au trăit în veacurile apuse. Istoria este un izvor de învăţăminte, este o sursă din care se poate dobândi experienţă de viaţă, mai ales pentru tânăra generaţie dezorientată, care se află la început de drum în viaţă.

Studiind împrejurările şi situaţiile în care s-au aflat generaţiile din trecut, se poate beneficia de experienţa acestora. „Istoria se repetă" este o zicală bine cunoscută care face referire la numeroase momente din trecutul popoarelor, astfel ca ele să rămână ca învăţăminte şi avertismente pentru generaţiile viitoare. Cu toate acestea, este bine de ştiut că nu toate evenimentele care vor avea loc vor fi exact ca cele din trecut. Dar, în ceea ce priveşte asemănările dintre evenimentele şi întâmplările istorice, vom observa că ceea ce ne uşurează luarea deciziilor sunt experienţele şi învăţămintele dobândite din istorie. Astfel, când ne confruntăm cu o anumită problemă, putem fi capabili să o rezolvăm într-un mod potrivit, inspirându-ne din evenimentele asemănătoare din trecutul nostru istoric.

Istoria ne inspiră. Totuşi este nevoie să atragem atenţia asupra faptului că trebuie să avem grijă ce învăţăm din istorie şi de la ce istorici învăţăm. Trebuie să facem unele investigaţii necesare ţinând cont de anumite reguli şi criterii, pentru că altfel, viaţa noastră va deveni un teren pentru tot felul de experienţe care ar putea cauza confuzie şi dezordine. Cunoaşterea evenimentelor istorice se dovedeşte deosebit de utilă tinerilor, fiindcă, dincolo de partea formativă, oferă soluţii şi sugestii pentru problemele unor comunităţi şi societăţi care au cunoscut experienţe similare, iar rolul acesteia este de a oferi cititorilor o cultură solidă, o bază bună de cunoaştere a realităţilor lumii înconjurătoare, conturându-i o imagine amplă şi profundă asupra vieţii. Istoria trebuie să rămână cu această denumire în planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, nicidecum o disciplină sumară „Educaţie pentru societate".

Lasă un comentariu