ANI cerne consilierii locali prin sita conflictului de interese

Distribuie pe:

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul a 30 de aleşi locali (şase primari, 11 viceprimari, 12 consilieri locali şi un fost ales local). În două cazuri au fost identificate şi indicii temeinice privind posibila săvârşire de către persoanele evaluate a infracţiunilor de fals în declaraţii, respectiv conflict de interese de natură penală.

Printre aceştia se află GHERCA ADRIAN CONSTANTIN, consilier în CL Sighişoara, descoperit de ANI în starea de incompatibilitate, astfel că, la primul punct de pe ordinea de zi a şedinţei din 28 ianuarie 2016, secretarul Primăriei a făcut cunoscută adresa ANI, prin care aceasta s-a sesizat din oficiu în lucrarea cu privire la faptul că Gherca Adrian Constantin nu a respectat dispoziţiile legale privind regimul juridic al conflictului de interese.

Potrivit doamnei Anca Bizo, secretarul Primăriei, consilierul local a fost informat despre procedura deschisă împotriva lui, arătând că în decursul activităţii de evaluare desfăşurată de ANI a fost solicitat punctul de vedere al domnului consilier, care l-a şi prezentat şi înregistrat la ANI. A fost prezentat şi punctul de vederea al celui care a făcut evaluarea, anume al inspectorului de caz desemnat, cel care a identificat elementele de incompatibilitate.

În acest sens, au fost solicitate documente de la Oficiul Registrului Comerţului Sighişoara, Serviciul fiscal Sighişoara, Primăria Sighişoara - Serviciul Administraţie Publică Locală, hotărâri de consiliu local cu privire la calitatea de consilier a domnului Adrian Gherca (când anume a fost învestit şi dacă cel în cauză mai este în funcţie?) În urma cercetărilor efectuate, s-au identificat elemente privind nerespectarea regimului juridic al incompatibilităţilor, în speţă încălcându-se prevederile dispoziţiilor art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 (1): „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective".

Potrivit celor constatate, în perioada deţinerii de către domnul Adrian Constantin Gherca, în calitate de asociat în cadrul unor societăţi comerciale de tip SRL, având calitatea de consilier local, au fost încheiate o serie de contracte în care parte din contractele derulate au fost societăţi comerciale înfiinţate de Consiliul Local, fiind încălcate prevederile Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

La rându-i, domnul consilier Adrian Gherca a susţinut că ceea ce a generat acest demers ANI, ca faptă, nu ar exista. În prezent, consilierul vizat se află în faza de contestaţie. În scurta-i intervenţie în faţa colegilor de Consiliu Local a afirmat: „După legea lui Murphy, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită".

 

Lasă un comentariu