FILIP MOLDOVEANU (tipograf bisericesc sibian - 1521-1553)

În contextul în care, anul 2016 a fost declarat de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Anul comemorativ al Sf. Ier. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română", Filip Moldoveanu se înscrie în pleiada aceasta, a tipografilor bisericeşti, fiind socotit între cei 10 mari tipografi sibieni.

Naţionalitatea română a lui nu este clarificată în totalitate, numele reţinut în arhivele sibiene este Phillipus Maler (Filip pictorul).

În 1521 este pentru prima dată menţionat ca funcţionar pe lângă Magistratul sibian, fiind scribul ce întocmea actele dintre oraşul Sibiu şi comunităţile româneşti din Transilvania sau de peste Carpaţi, de aici reieşind originea lui moldovenească. Din această postură el devine responsabilul secţiei româneşti a cancelariei Magistratului din Sibiu.

El este cel care a tipărit la Sibiu primele cărţi în limba română. Din păcate „Catehismul românesc" tipărit de el la Sibiu în 1544, pe care Timotei Cipariu în 1838 părea să-l fi văzut la Blaj, nu s-a mai păstrat până în zilele noastre. Despre Catehismul românesc din 1544 vorbesc două consemnări, anume o menţionare în „Socotelile oraşului Sibiu", datată 16 aprilie 1544, a plăţii de 2 florini, plata făcută lui Philippus Pictor, pentru tipărirea catehismului respectiv.

Doi ani mai târziu un preot sas bistriţean se adresa epistolar cărturarului Johann Hess din Breslau, orasul polonez Wroclaw de azi, cu precizarea că: „s-a tradus Catehismul în limba română şi s-a tipărit la Sibiu, capitala noastră, a saşilor din Transilvania, cu litere sârbeşti. Mulţi preoţi au primit această carte, socotind-o sfântă, alţii însă o dispreţuiesc."

În 1546 tipăreşte „Tetraevangheliarul" - prima tipăritură xilografă şi ornamentată. În 1553 publică „Biblia slavo-română de la Sibiu".Importanţa tipăriturilor lui reiese şi din aceea, că ele erau cumpărate nu numai de clericii români ci şi de instituţiile săseşti din Transilvania. Este considerat primul tipograf şi gravor de origine română, având o cultură deosebită, cunoscând şi vorbind 5 limbi.

Filip Moldoveanul, va lăsa din 1555 postul de scriitor la cetate, fiului său Ioachim, functie îndeplinită de el, timp de 18 ani.

Lasă un comentariu