Datornicii la stat, în văzul lumii, pe site-ul oficial al ANAF!

Distribuie pe:

În vederea descurajării acumulării de arierate (datorii) bugetare de către contribuabili, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

Măsura este prevăzută în Ordinul nr. 558/2016 privind procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, publicat în Monitorul Oficial nr. 78, din 3 februarie a.c.

Listele se publică separat pentru debitori persoane juridice şi debitori persoane fizice, iar obligaţiile fiscale restante sunt considerate cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării listei, pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată. Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub plafoanele minime de 1.500 lei (pentru marii contribuabili), 1.000 lei (pentru contribuabilii mijlocii), 500 lei (pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice) şi 100 lei (pentru alte persoane fizice).

În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării, în caz contrar obligaţiile fiscale restante notificate considerându-se recunoaştere a datoriei.

Până acum, Legea nr. 161/2003 privind transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante stipula faptul că „Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a aduce la cunoştinţa publică lista contribuabililor, persoane juridice, care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat", fără a fi menţionate persoanele fizice, pe când, de aici înainte, vor fi trecute pe listă şi persoanele fizice restante la stat.

Cu 15 zile înainte de publicarea listei, ANAF va comunica debitorului o notificare, iar în ceea ce priveşte persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, lista va cuprinde, atât informaţii referitoare la obligaţiile fiscale restante datorate, cât şi obligaţiile fiscale datorate din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.

Ştergerea din lista datornicilor se realizează în termen de 15 zile de la achitarea restanţelor, prin operarea, din oficiu, a modificărilor aferente.

Lasă un comentariu