Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

„TRAGEDIA în viaţă este NU că NU ni s-au dat talente şi posibilităţi de către Dumnezeu. TRAGEDIA este că noi NU suntem activi. Noi NU folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat, NU împlinim potenţialul nostru în viaţă. Puţini dintre noi devenim ceea ce Dumnezeu ne-a înzestrat să devenim. Şi aceasta pentru că NU activăm ceea ce avem, cum Moise a folosit un toiag şi a trecut Marea Roşie, cum David a folosit doar o praştie şi l-a înfrânt pe Goliat, cum Tavita din Iope a folosit doar un ac şi a cusut multe haine pentru săraci. NU există nici o scuză pentru nimeni şi mai ales pentru creştin, spre a nu se dezvolta. Dumnezeu a dat fiecărei persoane o măsură de tărie, un talent anume sau un har deosebit. Este datoria noastră să-l dezvoltăm, să-l activăm spre cinstea şi slava Lui".

***

„TRĂIM într-o epocă în care relativismul moral, nesiguranţa şi frica de viitor îşi răspândesc efectele lor periculoase în cele patru colţuri ale planetei. Biserica, prin clerici, monahi şi mireni, este chemată să se angajeze în serviciul de tămăduire şi înzdrăvenire a omenirii grav afectată de ANEMIE MORALĂ. Prin servire şi preexistenţă, mănăstirile şi parohiile pot ajuta pe mulţi să-şi regăsească DEMNITATEA DE OAMENI în OMUL-DUMNEZEU şi măreţia de fii în Fiul lui Dumnezeu. Totodată, Biserica, prin misionarism permanent, poate revigora societatea umană, infuzându-i un suflu de speranţă şi entuziasm dinamic pentru Dumnezeu".

***

„DOMNUL şi MÂNTUITORUL nostru IISUS HRISTOS vine şi astăzi ca să intre, NU în Ierusalimul pământesc, ci în intimitatea tainică a fiinţei noastre, pentru ca să stabilească acolo un tron, spre a face împărăţia lui Dumnezeu o realitate în mine şi în tine. Este bine şi înţelept ca noi toţi să ne deschidem Dulcelui Iisus ca florile care se deschid la razele calde ale soarelui de primăvară şi primesc, fericite, picătura proaspătă de rouă. Dacă ne deschidem inima către Hristos, Soarele dreptăţii, El o va mângâia cu raza Sa dătătoare de viaţă şi cu roua Sa răcoritoare. Dacă-I permitem să intre în noi, El ne va da acea fericire care poartă în ea mireasma raiului".

Dr. POP IRINEU BISTRIŢEANUL (2 iulie 1953 -), teolog şi cărturar român, profesor universitar şi scriitor bisericesc, care îndeplineşte din 2011 misiunea de arhiepiscop de Alba Iulia, fiind membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. A îndeplinit anterior misiunea de episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu numele de Bistriţeanul (1990-2011). S-a născut în localitatea Băseşti, din Maramureşul istoric, unde a urmat şcoala elementară, după care au urmat cinci ani la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca. A urmat apoi satisfacerea stagiului militar TR. la „Vânători de munte" din Sfântu Gheorghe şi patru ani de studii superioare la Institutul Teologic din Sibiu, pentru un an de zile, iar următorii trei ani la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, unde termină ca şef de promoţie cu califiactivul „excepţional". La vârsta de 25 de ani, în anul 1978, a intrat în obştea Mănăstirii Sinaia, unde a fost hirotonit ieromonah. În toamna anului 1981, în urma unui examen riguros, a fost admis, pe primul loc, la cursurile de Doctorat din cadrul Institutului Teologic din Cetatea lui Bucur. Între anii 1985-1988 a beneficiat de o bursă de studii în America, la Institutul Teologic Presbiterian, statul New Jersey, unde s-a specializat în cadrul Eticii sociale. Revenit în ţară se întoarce la Mănăstirea Sinaia, unde şi-a reluat misiunea sacerdotală şi cea de muzeograf, timp în care îşi finalizează şi lucrarea de doctorat. În anul 1989 a fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală, primind şi rangul de arhimandrit, după care a fost numit în funcţia de superior al Aşezămintelor ortodoxe de la Ierusalim şi Iordan. Spre sfârşitul anului se întorce în ţară, îşi susţine teza de doctorat cu tema „Chipul lui Hristos în viaţa morală a creştinului" şi obţine media 9,77 fiind declarat „Doctor în teologie". În 2 noiembrie 1990 este instalat la Catedrala Ortodoxă din Cluj Napoca, ca episcop vicar, primind numele de Bistriţeanul. Aici devine profesor la Seminarul Teologic Ortodox şi la Facultatea de Drept a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir", unde predă cursuri de Filosofia religiilor. Anul 1999 îi aduce şi înalta distincţie de „Cetăţean de Onoare" al urbei clujene, condusă de patriotul creştin dr. Gheorghe Funar. Din data de 19 mai 2011 îl găsim în misiunea de Arhiepiscop de Alba Iulia. Este un cărturar erudit, cu nenumărate opere, cu caracter social, moral, religios şi cultural.

„1001 CUGETĂRI"

 

Lasă un comentariu