Poetul Grigore Vieru, evocat la Reghin, în cadrul unei memorabile serate literare

Distribuie pe:

Vineri, 12 februarie 2016, de la ora 17.00, la Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin, a avut loc o memorabilă serată literară, presărată cu muzică şi cu emoţionante aduceri aminte, în cadrul Cenaclului literar-muzical „Lucian Blaga". În cadrul acestui eveniment cultural a fost evocată personalitatea şi opera distinsului poet basarabean Grigore Vieru. Au participat oameni de cultură: profesori, preoţi, scriitori, artişti plastici etc.

Doamna Sorina Bloj, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior" din Reghin, în expunerea domniei sale, s-a referit la importanţa acestui eveniment cultural, la personalitatea marelui scriitor Grigore Vieru, a adus cuvânt de apreciere tuturor celor prezenţi.

A urmat un recital liric susţinut de poeţii: pr. Vasile Chiorean, Mircea Dorin Istrate (preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Filiala Mureş), Ioan Baciu, Ioan Torpan, Ioan Bândilă Mărceanu, Cătălin Cioba, Mărioara Popovici, Alina Puşcaş, Gheorghina Mariş Crăciun, Felicia Bompa. Evenimentul a fost presărat cu recitaluri muzicale extraordinare susţinute de cantautorii: Angela Kiss Marieşiu şi Florin Săsărman, care i-au încântat din plin pe cei prezenţi, aducând un plus de emoţie.

Scriitorul dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş, a susţinut un recital poetic inconfundabil, în stilul original al domniei sale, referindu-se totodată şi la atmosfera de rai, căldură şi lumină a acestei manifestări culturale. Nicolae Băciuţ s-a referit şi la lucrările de pictură, expuse cu această ocazie la biblioteca reghineană, aparţinând artistului plastic Luminiţa Rusu de la Cluj Napoca, lucrări care vor rămâne expuse la Reghin pentru o perioadă. Despre lucrările Luminiţei Rusu a vorbit şi Ilarie Gh. Opriş, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici Mureş, după care autoarea însăşi a transmis din gândurile sale, precum şi mesajul lucrărilor pe care le-a realizat.

Distinsul cărturar şi mare patriot român Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei, în fulminanta expunere a domniei sale, s-a referit, în primul rând, la activitatea Cenaclului „Lucian Blaga" din Reghin. A amintit, cu acest prilej, şi de marii poeţi ai neamului românesc trecuţi în uitare. Lazăr Lădariu a susţinut o comunicare extrem de interesantă şi atractivă, intitulată Grigore Vieru şi limba noastră cea română. Distinsul cărturar mureşean a prezentat modul cum l-a cunoscut pe Grigore Vieru, cum a colaborat cu el, despre întâlnirile cu cel pe care l-a denumit drept un mare poet naţional. Lazăr Lădariu spunea că Vieru a trăit în limba română şi e unul dintre poeţii ce-au scris „o limbă ca un fagure de miere" versurile lui sunt cunoscute românilor, basarabenii învăţând limba strămoşească plângând. Lazăr Lădariu se referă pe larg la poezia Limba noastră cea română, apoi la poezia În limba ta, o poezie ca un testament, recitând apoi din lirica marelui poet de peste Prut. Grigore Vieru a manifestat profunde sentimente de iubire, patriotism, naţionalism, lăsând moştenire poezii antologice. Lazăr Lădariu a recitat versuri şi din poezia Comoara a Orfeului basarabean de peste Prut, care rămâne unul dintre marii poeţi ai neamului românesc.

Din lirica lui Grigore Vieru a recitat, într-un mod admirabil şi încântător, şi Nicolae Băciuţ, evidenţiind, încă o dată, valoarea liricii fratelui român de peste Prut. Prof. Veaceslav Istrati a recitat poezia Scrisoare din Basarabia, a lui Grigore Vieru, care spunea că „patria mea este limba română". Nicolae Băciuţ a prezentat şi revista Vatra Veche, recitând şi din lirica poetului Aron Cotruş. Sorina Bloj a prezentat şi cartea Albind tăceri, a şasea lucrare a scriitorului dr. Dorian Marcoci, spunând, printre altele, că poezia lui extrage măiestria fiecărui anotimp, apoi autorul a recitat câteva creaţii poetice din această carte a domniei sale.

Putem spune că într-adevăr a fost o memorabilă seară de poezie şi muzică la Reghin, un eveniment de suflet, cu o încărcătură emoţională deosebită. Extrem de importantă a fost omagierea fratelui de peste Prut, poetul Grigore Vieru.

Poetul Grigore Vieru se înscrie, fără îndoială, şi pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum şi pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsul. Numele lui va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe şi importante. Personalitate reprezentativă, poetul Grigore Vieru se integrează în constelaţia culturii române prin formaţia sa de filolog de mare prestigiu, de creator de limbă românească. Slujind această frumoasă ramură a culturii române, domnia sa a slujit pe deplin neamul românesc şi a fortificat fiinţa noastră naţională. Putem afirma, fără teamă de a greşi, că domnia sa este perceput în istoria patriei ca un militant de seamă, care prin realizările sale culturale a contribuit din plin la ridicarea conştiinţei naţionale şi la păstrarea nealterată a credinţei străbune. Numele lui Grigore Vieru este sinonim cu iubirea de oameni şi de frumos, cu generozitatea şi înţelegerea între oameni. Cartea vieţii domniei sale este foarte bogată în învăţăminte şi atitudini adânc grăitoare. Cinstind şi omagiind vasta personalitate a fratelui de peste Prut, înfăţişăm aici exemplul unei vieţi de muncă şi demnitate, pilduitor pentru toţi cei de azi, de mâine şi de totdeauna până la sfârşitul veacurilor. Grigore Vieru reprezintă o icoană curată şi înseninătoare, permanent aducătoare de ceva frumos. Domnia sa are deja asigurat un loc de cinste în panteonul marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc. Grigore Vieru este un apostol al neamului românesc şi permanent va fi în inimile noastre, ale celor care ne iubim ţara, ne preţuim valorile şi trecutul istoric.

Lasă un comentariu