Revista revistelor

Distribuie pe:

Cu nr. 1/2016, revista Vatra veche, redactor-şef Nicolae Băciuţ, intră în al optulea an de apariţie, rămânând originală prin fomula editorială - e un fel de „one man show", fiind realizată în exclusivitate de Nicolae Băciuţ, dar şi prin formula de difuzare - în format electronic e distribuită la aproape 16.000 de adrese de email din toată lumea, fiind în acelaşi timp şi tipărită, într-un tiraj de câteva zeci de exemplare.

Ea nu primeşte niciun fel de subvenţie, nici publică, nici privată, iar pentru realizarea ei nu este nimeni compensat.

Audienţa ei este în bună parte confirmată şi de rubrica sa lunară Curier, în care sunt publicate reacţiile cititorilor la lectura fiecărui număr. Impactul revistei este fără echivoc: „Multe articole publicate de corespondenţii revistei le aduc pentru lectură şi discuţie la lecţie elevilor mei ori profesorilor colegi", scrie prof. Elena Ciorici, din Republica Moldova. „Toată consideraţia pentru preţioasa revistă din inima ţării! Am primit un caleidoscop literar-artistic care se evidenţiază şi prin spectaculoasa rubrică a corespondenţei.  Harul creator este, într-adevăr, prezent mereu în redacţia cosmopolită a prestigioasei publicaţii «Vatra veche», comentează prof. Georgiana Jungheatu, Prahova, acest număr primit prin email. „Stimate domnule Nicolae BĂCIUŢ, vă mulţumesc mult pentru această revistă excelentă", conchide Nicolae dan Fruntelată, mai bine de zece ani redactor-şef al revistei Luceafărul.

Din sumarul bogat şi divers al numărului 1, reţinem:

Antologie Vatra veche. O, plecările, plecările, de Aron Cotruş, Vatra veche dialog cu Dan Puric, de Cristina Mihai, Ileana Vulpescu, „Arta conversaţiei", de Ben Todică, Aniversări. Aron Cotruş, Un poet al exilului, de Marin Iancu, Vatra veche dialog cu Mihai Bandac, de Cristian Radu Nema, Eminescu, de Dumitru Velea, Eminescu şi Transilvania, dialog cu Ilie Şandru, de Elena Condrei, Coşbuc 150. Poezia de inspiraţie istorică, de Mariana Iancu, Coman Şova, un poet apolinic, de Mihai Merticaru, Nicolae Băciuţ - Premiul Eminescu, Dumitru Ichim - Marele Premiu „Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania", de Aurel Sasu, Eseu. Amurgul iubirii, de Aurel Codoban.

Cronici literare: La taclale cu Dumnezeu (Nicolae Băciuţ), de Răzvan Ducan, Alb de Ierusalim (Nicolae Băciuţ), de Constantin Stancu, Poeme legănate-n palmă (George Baciu), de Daniel Dejanu, Atracţia transcendentului (Lidia Grosu), de Mihaela Oancea, O urcare în Maramureş (George Petrovai), de A.I. Brumaru, Miron Manega - „poeta faber" inepuizabil, de Mircea Coloşenco, O antologie necesară, de Nicolae Băciuţ, Poemele cetăţii, de Sorina Bloj, Barcagiul iubirii (Leonid Iacob), de Cornel Galben, Din ceaslovul Lambrettei (Nicolae Dan Fruntelată), de Lina Codreanu, Insulele din Oceanul aminirilor (Radu Ciobanu), de Livia Fumurescu, Historia hemografica (Ilie Şandru), de Mariana Cristescu, Despre romanul „Celor iubiţi" (Iuliu Ionaş), de Gheorghe Cutieru, Preţul singurătăţii (Iustin Moraru), de Nicolae Dan Fruntelată, Dragul meu turnător (Gabriel Liiceanu), de Geo Constantinescu, Sub semnul lecturii (Mircea Moţ), de Alina Camelia Stanciu, Receptarea poeziei (Victoria Huiban), de Lăcrămioara Solomon, O expediţie română în Africa (Dimitrie Ghica - Comăneşti), de Claudia Fitcovschi, În liturghia ierbii (Valentin Marica), de Doina Dubreanu, Profesioniştii noştri. Valentin Marica - 65, de Maria Daniela Pănăzan, Blocat în lift, spre cer (Marin Ifrim), de Corneliu Vasile, Puterea cuvântului (Matei Popovici), de Victor Constantin Măruţoiu.

Poeme de Nicolae Băciuţ, Constantin Stancu, Veronica Pavel Lerner, Dumitru Ichim, Nicolae Nicoară-Horia, Traian Vasilcău, Valentin Marica, Mihaela Oancea, Magda Hărăbor, Mihaela Aionesei, Adrian Botez, Dumitru D. Silitră, Elisabeta Boţan, Corina Moldovan, George Terziu, Elena Balog. Proză: Străinul din oglindă, de Doina Cherecheş, Mâna, de Gheorghe Răducanu.

Articole: Corespondenţă Aurel Dumitraşcu, Emilia Amariei, Despre cetitul cărţilor, de Cristina Aivănesei, Documentele continuităţii. Romanul Marii Uniri (Mihail Diaconescu), de Aurel V. David, Convorbiri duhovniceşti. ÎPS Ioan al Banatului, de Luminiţa Cornea, Amvon. Măi, ce face dracul, de Gheorghe Nicolae Şincan, Bătăi în uşa tindei (Gheorghe Nicolae Şincan), de Nicolae Băciuţ, Profesioniştii noştri - 17. Ion Ciurea-Weidner la 75 de ani, de Ioan Lăcătuşu, Exodul musulman, dialog cu Dan Dungaciu, de Stelian Gomboş.

La Biblioteca Babel. Alejandro Drewes, prezentare şi traducere de Flavia Cosma.

Ancheta Vatra veche. Exilul românesc: Milena Munteanu, de Nicolae Băciuţ, Întâlniri în spaţiul virtual, de Veronica Pavel Lerner, Picături de Vatră veche. Împreună, cerul şi pământul, de Traian Dinorel Stănciulescu, Opinii. Cum nu se face o traducere, de Dorin N. Uritescu. Hermen Hesse şi Mihail Diaconescu, de Tanţa Rotărescu, Lauda limbii române, la Melbourne, de Vasile Andru, Pagini de jurnal, de Suzana Fântânariu, Revista revistelor. Dacia literară, de Luminiţa Cornea, Concursul Naţional de Creaţie Literară „Ion Creangă", Theodor Danetti, de Marin Ifrim, Scriitorul în cetate. Agendă, Cartea de teatru. Cehov, personajul lui Troyat, de Bogdan Ulmu, Din istoria Teatrului „George Ciprian", de Marin Ifrim, Literatură şi film. Auto-interviu, cu usturoi, de Alexandru Jurcan, Amândoi în aburul pâinii, George Coşbuc, interpretări sau noua lectură, Festival Naţional de Epigrame „Cât e Buzăul de mare", Viaţa la o sută de ani - Vasile Soporan, de Mariana Soporan, Lumea lui Larco, De la Păstorel citire.

Număr ilustrat cu lucrări de Veress Zsuzsa. 

Lasă un comentariu