PRECIZĂRI PRIVIND RECALCULAREA PENSIILOR

Distribuie pe:

Interviu cu doamna EUGENIA NEAGOE, director executiv al Casei de Pensii Mureş

- Ce noutăţi aduce pentru pensionari Legea nr. 192/2015?

- Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se referă la creşterea punctajelor anuale realizate de pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011 şi care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi (sau) a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi (sau) speciale în aceste perioade.

- Cu cât vor creşte punctajele?

- Punctajele cresc cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Foarte important este faptul că de această majorare nu beneficiază DECÂT pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care NU au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform dispoziţiilor legale care au acordat astfel de majorări, respectiv OUG 100/2008, Legea nr. 218/2008, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr. 263/2010.

- Puteţi să ne precizaţi care sunt categoriile de pensionari care nu au beneficiat de majorarea punctajelor conform actelor normative precizate anterior?

- Nu au beneficiat de majorarea punctajelor pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi (sau) a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau în condiţii deosebite şi (sau) speciale, următoarele categorii:

- pensionarii al căror punctaj mediu anual a fost calculat prin utilizarea stagiilor de cotizare prevăzute de acte normative cu caracter special;

- pensionarii al căror punctaj mediu anual a fost calculat prin utilizarea de stagii reduse de cotizare (de exemplu, pensionarii nevăzători, pensionarii cu handicap anterior calităţii de asigurat);

- persoanele pensionate conform prevederilor H.G 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare;

- persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră;

- persoanele pensionate conform prevederilor din Decretul-Lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor salariaţi în grupele I şi II de muncă;

- persoanele pensionate conform prevederilor H.G nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractivă, petrol şi gaze.

- Este necesar ca beneficiarii să depună cereri pentru recalcularea pensiilor?

- Recalcularea se va efectua din oficiu, iar beneficiarii NU trebuie să adreseze cereri către Casa de Pensii. Termenul de efectuare al recalculărilor este de 24 de luni calculate de la data de 1 ianuarie 2016 (deci, până la 1 ianuarie 2018), dar sumele, cu titlu de pensie, rezultate în urma recalculării, se cuvin de la data de 1.01.2016.

Lasă un comentariu