ATENŢIE, PUTEM ÎNFIINŢA ÎNTREPRINDERI SOCIALE

Distribuie pe:

Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică, vineri, 12 februarie 2016, normele pentru aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială, respectiv întreprinderea socială şi întreprinderea socială de inserţie.

Legea nr. 219/2015 privind economia socială, ale cărei prevederi au intrat în vigoare la finalul lunii august a anului 2015, stabileşte posibilitatea înfiinţării în ţara noastră a două tipuri de entităţi juridice inexistente până acum, adică întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie, entităţi care trebuie să asigure inserţia profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi implicarea acestora în activităţi cu caracter social şi (sau) economic.

Potrivit actului normativ menţionat, cele două noi tipuri de entităţi care vor apărea în ţara noastră vor contribui la dezvoltarea comunităţilor locale, prin crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate, provenite din grupuri vulnerabile. Concret, astfel de persoane sunt cele aflate în pericol de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială.

Proiectul aflat în dezbatere publică prevede că atestatul de întreprindere socială va putea fi obţinut de societăţile cooperative de gradul 1, cooperativele de credit, dar şi de asociaţii, fundaţii, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sau ale pensionarilor, societăţi agricole, precum şi de orice alte categorii de persoane juridice de drept privat care demonstrează că activitatea pe care o desfăşoară are rol social.

Prin urmare, entităţile interesate vor transmite agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au sediul o cerere pentru acordarea atestatului şi actele de înfiinţare şi funcţionare a societăţii.

În termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete, agenţia de ocupare va soluţiona cererile pentru acordarea atestatului.

Atestatul va avea o perioadă de valabilitate de cinci ani din momentul emiterii şi va fi identificat prin serie, număr şi data eliberării, fiind tipărit în format tipizat.

După ce au primit atestatul, întreprinderile sociale vor avea mai multe obligaţii de îndeplinit, cum ar fi: să acţioneze în scop social; să aloce minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; să aplice principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8; să comunice agenţiei de ocupare a forţei de muncă orice modificări ale actelor de înfiinţare sau constitutive, în termen de 15 zile de la modificare; să comunice rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale; să publice, în termen de trei luni de la încheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

Întreprinderea socială de inserţie este, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 219/2015, întreprinderea socială care are permanent cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, adică timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă minimum 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor.

Societăţile care respectă aceste condiţii pot solicita acordarea unei mărci sociale, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii. Pentru a obţine marca socială, întreprinderile sociale care vor obţine atestatul vor trebui să depună, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente: cerere pentru acordarea mărcii sociale; situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă; contractele individuale de muncă ale persoanelor din grupuri vulnerabile şi documente care atestă apartenenţa la grupurile vulnerabile.

Întreprinderile sociale de inserţie vor beneficia de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale şi de consiliere gratuită la constituirea sau dezvoltarea afacerii.

Autorităţile administraţiei publice locale vor putea acorda întreprinderilor sociale de inserţie spaţii şi (sau) terenuri aflate în domeniul public, sprijin în promovarea produselor realizate sau al serviciilor prestate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora, şi sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local, scutiri de taxe şi impozite, acordate în condiţiile legii.

Lasă un comentariu