CAZANIA LUI VARLAAM

Distribuie pe:

Anul Domnului 2016 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox" şi „Anul comemorativ al Sfântului Ier. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti din Patriarhia Română".

„Cazania" este cea mai importantă lucrare a mitropolitului Varlaam, apărută în timpul domnitorului Vasile Lupu al Moldovei. Apare la Iaşi în 1643 fiind intitulată: „Cartea românească de învăţătură la dumenecele peste an şi la praznice împărăteşti şi la svănţi mari", cuprinzând 506 file, ilustrate cu numeroase gravuri, reprezentând scene biblice, chipuri de sfinţi, iniţiale florale, frontispicii, viniete, podoabe finale. Este prima carte tipărită în limba română în tipografia Trei Ierarhi de la Iaşi, aşa cum am arătat mai înainte.

Cartea are două părţi: prima cuprinde 54 de cazanii la duminici, iar a doua 21 de cazanii la diferite sărbători. Această carte deosebită a adus un aport deosebit la formarea limbii noastre literare, având un stil viu, cu fraze bogate, expresii plastice.

Lucrarea este o mărturie vie a spiritualităţii neamului românesc având o circulaţie neîntreruptă timp de secole. Ea, reprezintă un tezaur nu doar prin puterea mirifică a cuvântului, dar şi prin valoarea ei artistică. Condiţiile tehnice în care a apărut această lucrare sunt ele însele un titlu de mândrie la marea tradiţie culturală care a existat în Iaşiul medieval şi prin care strălucitul sfetnic a lui Vasile Lupu a pus bazele unei activităţi care a constituit un model pentru toţi urmaşii săi tipografi de mai târziu.

Nicolae Iorga o considera „opera cea mai populară a epocii noastre vechi", conţinând primele versuri în limba română, intitulate „Stihuri în stema domniei Moldovei".

Istoricul şi criticul literar Nicolae Manolescu desprinde următoarele trăsături: „frumuseţea limbii utilizate, arta povestirii, pe înţelesul tuturor" în lucrarea „Istoria critică a literaturii române".

Rămâne aşadar un moment de o deosebită importaţă în viaţa culturală, bisericească şi socială a poporului nostru această " Cazanie" a marelui mitropolit Varlaam al Moldovei.

Lasă un comentariu