Înaltpreasfinţitul IRINEU, arhiepiscopul Alba-Iuliei, la Sighişoara

Distribuie pe:

Frumoasa biserică cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci" Sighişoara, al cărui părinte şi purtător de grijă este Cosmin Boian, a avut cinstea să-l aibă ca oaspete pe înaltpreasfinţitul arhiepiscop Irineu, cel care nu îşi lasă nobila misie de a bate la porţile sfintelor biserici, precum Mântuitorul Iisus Hristos la porţile împărăteşti.

Duminică, 14 februarie 2016, înaltpreasfinţitul a purces la săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, în cadrul căreia am primit de sus har sfinţitor şi vestea cea bună a mântuirii. Totodată, în cadrul sfintei Liturghii a fost hirotonisit tânărul teolog Valentin întru diacon, urmând ca peste puţin timp să fie hirotonisit preot pentru parohia Habic - Protopopiatul Reghin. Numeroşi creştinii, printre care s-au aflat Lucian Goga - fiu al oraşului Sighişoara, prefect al judeţului Mureş, Gavrilă Ionel, primarul interimar al municipiului Sighişoara, cât şi Traian Cismaş - comandantul Poliţiei Municipiului Sighişoara.

Aşa cum spunea înaltpreasfinţitul Irineu, Preotul este crainicul cerului şi ambasadorul iubirii lui Dumnezeu pe pământ, este mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. Prin acest vas ales, Hristos îşi continuă slujirea Sa până la revenirea Sa pe pământ". De asemenea, a ţinut să-şi exprime omagiul preţuirii faţă de harnicul părinte Cosmin Boian, întâistătătorul acestei biserici aflate la final de construire, care îmbină armonios zelul pastoral cu spiritul gospodăresc, aducând elogii înălţării „Casei Lui Dumnezeu", care creşte şi se înfrumuseţează pe zi ce trece, cu gândul la marea sărbătoare a târnosirii bisericii nou-construite. De o elocventă trăire a fost îndemnul înaltpreasfinţitului în a îndemna credincioşii să fie cu luare aminte la faptul că pământul acesta străbun şi strămoşii noştri ne îndeamnă să iubim legea strămoşească românească, în care au trăit şi au murit împăcaţi şi liniştiţi părinţii şi bunicii noştri: „Iubind biserica, acest laborator al învierii, acest staul al mântuirii, în care primim pacea lui Dumnezeu, ne întâlnim cu sfinţii şi îndeosebi ne întâlnim cu Hristos, în Dumnezeiasca Liturghie". Ne-a îndemnat să păstrăm în suflet lumina zilei, prin smerenie şi rugăciune, plecând la casele noastre cu hotărârea de a fi mai curaţi, mai nobili, mai buni şi mai doritori în a păstra credinţa ortodoxă, de a concretiza această credinţă prin fapte bune şi prin virtuţi morale. Să avem în permanenţă rugăciunea care este alfa şi omega acestei vieţi supuse devenirii şi morţii, asemuind-o „candelei de nuntă a cărui untdelemn nu trebuie să se sfârşească niciodată. Cine ştie să se roage bine ştie să şi trăiască bine! Iată secretul unei vieţi prospere, liniştite şi fericite chiar pe acest pământ", dorind mulţimii de credincioşi ca Hristos Domnul să le umple sufletele cu harul său, să le binecuvânteze casele şi toată rânduiala cea bună şi să le dăruiască bucuria mântuirii.

La rându-i, părintele paroh Boian Cosmin a ţinut să mulţumească celor prezenţi mai cu seamă înaltpreasfinţitului Irineu, pe lângă bucuria sfintei Liturghii, având-o şi pe aceea de a ne ruga împreună cu întâistătătorul Arhiepiscopiei din mijloc de Ardeal.

L-a rugat pe bunul Dumnezeu să-i dăruiască înaltpreasfinţitului Irineu putere şi sănătate întru slujirea Bisericii lui Hristos, a purtării de grijă întregii Arhiepiscopii, totodată aducând mulţumiri consilierilor eparhiali, protopopului Ovidiu Dan şi reprezentantului administraţiei publice judeţene, prin prezenţa prefectului de Mureş, domnul Lucia Goga, pecum şi celor din administraţia publică locală - viceprimar Ionel Gavrilă şi comandant Poliţie Sighişoara - Ioan Cismaş, părinţilor de la Mănăstirea „Sf. Dumitru" Sighişoara, cei care pe toată durata sfintei Liturghii au întregit prin glasurile lor îngerescul cânt la strană, corolar de frumuseţe şi trăire harnică, moment înălţător dedicat măririi lui Dumnezeu şi a Lui Fiu, cale spre mântuire.

Lasă un comentariu