Grigore Vieru, omagiat la „Casa Iancului" „Un gând de februarie, pentru un poet naţional…"

Societatea Cultural - Patriotică „Avram Iancu" - Filiala Mureş în colaborare cu Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI au organizat joi, 18 februarie, la Casa Memorială „Avram Iancu" din Târgu-Mureş, un simpozion dedicat poetului basarabean Grigore Vieru (14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009), după ce o manifestare pe aceeaşi temă s-a bucurat, la Reghin, de interesul şi participarea unui numeros public iubitor de poezie.

„Un gând de februarie, pentru un poet naţional" a rostit, în cadrul simpozionului de joi, poetul şi publicistul Lazăr Lădariu, redactorul-şef al „Cuvântului liber" şi preşedinte al ASTREI mureşene, evocând momentele unice, de mare încărcătură emoţională, pe care le-a petrecut alături de „Orfeul de peste Prut", cu prilejul întâlnirilor de la Târgu-Mureş, Bucureşti ori Chişinău.

În conferinţa susţinută la „Casa Iancului", vorbitorul s-a referit, cu precădere, la spaţiul sufletesc, unic, special şi de neînlocuit, pe care poetul îl hărăzeşte, în întreaga sa operă, limbii române, considerată „partea noastră de veşnicie, care leagă prin sânge, pământul de popor" - o percutantă, documentată şi cuprinzătoare analiză a universului poetic vierean, în care „Limba românească păşeşte cu încălţări aurite prin dimineaţa de rouă a ierbii".

Scriitorul şi publicistul dr. Valentin Marica şi-a început expunerea prin lectura unor versuri din volumul său, Metanii peste strigătul arborelui, cuprinzând poeme dedicate lui Grigore Vieru, „un poet care trebuie citit, re-citit, fără grabă, cu migală, revenind, mereu, la fondul operei sale". Căci - arăta filologul mureşean - Grigore Vieru rămâne în conştiinţa posterităţii nu doar ca poet, ci şi ca un gânditor lucid şi responsabil, „reprezentând destinul românesc, într-o simplitate a expresiei, ce încorporează sensurile grave ale fiinţei, fiind el însuşi destin". Două texte fundamentale - Primul testament şi Al doilea testament, publicate în antologia „Cartea care mă apără" sunt - arăta Valentin Marica - „inestimabile documente despre cei care au pătimit în numele românismului şi al crezului unionist, dar şi despre discordie şi sfâşierea între fraţi, ducând la pierzanie şi la rătăcire".

Prin grija prof. Alexandru Ciubîcă, traseul biografic şi activitatea lui Grigore Vieru au fost prezentate publicului într-o expunere de diapozitive, însoţite de imagini din concertele susţinute de regretaţii Doina şi Ion Aldea Teodorovici, cu piese muzicale pe versurile poetului basarabean.

Un moment inedit în cadrul manifestării de joi l-a constituit gestul prof. Ciubîcă, dascălul mureşean traducând în latină poezia În limba ta de Grigore Vieru şi dedicând această versiune „nemernicilor care vor să scoată latina din şcoli".

În finalul manifestării, poetul Mircea Dorin Istrate, preşedintele filialei mureşene a Ligii Scriitorilor Români, a citit, din creaţia proprie, versuri dedicate celui omagiat.

Lasă un comentariu