GRIGORE VIERU „O candelă aprinsă întru dăinuirea neamului românesc"

Distribuie pe:

Acesta a fost genericul sub care s-a desfăşurat, în sala Amfiteatru a Colegiului Naţional „Alexandru Papiu-Ilarian" din Târgu-Mureş, joi, 18 februarie 2016, un medalion literar-artistic dedicat poetului şi patriotului basarabean Grigore Vieru, una din conştiinţele majore ale culturii naţionale contemporane. Manifestarea a fost prilejuită de împlinirea a 81 de ani de la naşterea scriitorului şi a şapte ani de la atât de tragicul şi încă neelucidatul său sfârşit.

În cuvântul introductiv, subsemnatul a evidenţiat contextul istoric tragic în care a fost scrisă opera lui Grigore Vieru şi rolul său de port-drapel întru salvgardarea identităţii româneşti şi de stăvilire a procesului de rusificare, devenit tot mai apăsător şi mai sufocant în timpul stăpânirii sovietice. Prin aceasta, poezia sa a devenit preţioasă şi apropiată sufletului tuturor românilor.

Numeroşii elevi prezenţi la această comuniune spirituală au fost profund emoţionaţi de vizionarea unui slideshow realizat de colegii lor de la Liceul Umanist din oraşul Râbniţa, care a surprins traseul biografic, laturile creaţiei sale, dar şi implicarea majoră în lupta pentru redeşteptarea naţională în spaţiul românesc de dincolo de Prut, înainte de 1990, şi pentru unitatea naţională, în deceniile următoare. El dovedeşte că în faţa idealismului tineretului nu are putere şi nu poate pune stavile nici măcar o conducere tiranică şi odioasă, precum cea de la Tiraspol.

Invitatul de onoare al acestui medalion cultural a fost scriitorul, criticul literar, publicistul şi redactorul cultural al Studioului Teritorial de Radio Târgu-Mureş, dr. Valentin Marica. În documentata, dar - în acelaşi timp - calda expunere a domniei-sale au fost surprinse momente cruciale din existenţa poetului, dominantele tematice ale volumelor sale de poezie, contribuţia sa decisivă în impunerea grafiei latine în şcoală şi în presă, legăturile sale, uneori sinuoase, cu intelectualii din ţară.

În finalul întâlnirii, participanţii au făcut o fotografie de grup, care a fost trimisă Bibliotecii Târgu-Mureş de la Chişinău şi unor publicaţii culturale de acolo.

Într-o perioadă în care se încearcă demonetizarea valorilor naţionale în numele globalizării şi se încearcă, pe diverse planuri ştergerea identităţii noastre din sufletul noilor generaţii, acest act de cultură a constituit o reacţie spirituală, care dovedeşte că patriotismul rămâne viu şi este definitoriu pentru elevii şcolii noastre.

Lasă un comentariu