FOŞTII POLIŢIŞTI, ÎNAPOI LA MUNCĂ!

Distribuie pe:

Pentru a diminua deficitul de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), estimat la 10.000 de posturi, Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, 24 februarie 2016, modificări şi completări la Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, astfel încât să creeze cadrul legal pentru reîncadrarea în funcţie a foştilor poliţişti.

Actul normativ se referă la cei care au încetat raporturile de serviciu la cerere, prin demisie, prin numirea într-o altă funcţie publică, ca urmare a reorganizării unităţii de poliţie, ori după pierderea capacităţii de muncă, dar pe care între timp şi-au recăpătat-o. La reîncadrare, poliţiştii vor primi aceleaşi grade profesionale pe care le deţineau la data trecerii lor în rezervă. Atenţie! Nu vor putea fi reîncadraţi foştii poliţişti ale căror raporturi de serviciu au încetat la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii de pensionare ori ca urmare a destituirii din poliţie, acordării calificativului nesatisfăcător în urma evaluării anuale, condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, nepromovării examenului de definitivare în profesie, nedefinitivării studiilor cerute de lege sau încadrării frauduloase.

„Prin actul normativ adoptat, se instituie şi posibilitatea ocupării funcţiilor de poliţist (nu doar a celor de specialitate, aşa cum este prevăzut în prezent) cu personal recrutat din „sursă externă", prin încadrare directă, în condiţiile în care există un deficit de poliţişti care nu poate fi acoperit doar prin formarea personalului în instituţiile de învăţământ ale ministerului.

O altă reglementare adusă de actul normativ vizează instituirea unei reguli potrivit căreia raporturile de serviciu ale poliţiştilor încadraţi direct să nu poată fi modificate prin delegare, detaşare, mutare şi transfer, timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

Totodată, potrivit noilor reglementări, acordarea gradelor profesionale poliţiştilor proveniţi din rândul persoanelor încadrate direct pe funcţii de execuţie vacante se realizează în funcţie de pregătire şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului", precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Măsurile adoptate au în vedere creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului şi asigurarea climatului de legalitate, inclusiv în contextul celor două procese electorale din acest an şi al creşterii fenomenului migraţionist la nivel european.

Lasă un comentariu