Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

„Să nu iei aminte la zvon deşert; să nu te uneşti cu cel nedrept ca să fii martor mincinos! Să nu te iei după cei mulţi ca să faci rău ; şi la judecată să nu urmezi celor mai mulţi ca să te abaţi de la dreptate! Nici săracului să nu-i fii părtinitor la judecată! De vei întâlni boul duşmanului tău sau asinul lui rătăcit, să-l întorci şi să i-l duci! De vei vedea asinul vrăjmaşului tău căzut sub povară, să nu-l treci cu vederea, ci să-l ridici împreună cu el. Să nu judeci strâmb pricina săracului tău! De orice cuvânt mincinos să te fereşti; să nu ucizi pe cel nevinovat şi drept, căci Eu nu voi ierta pe cel nelegiuit. Daruri să nu primeşti, căci darurile orbesc ochii celor ce văd şi strâmbă pricinile cele drepte. Pe străin să nu-l obijduieşti, nici să-l strâmtorezi, căci voi ştiţi cum e sufletul pribeagului, că şi voi aţi fost pribegi în ţara Egiptului". (Cartea a II-a a lui Moise „Ieşire"- 23, 1-9).

„Fiţi sfinţi, fiindcă Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Să cinstească fiecare pe tatăl său şi pe mama sa şi zilele Mele de odihnă să le păziţi, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu alergaţi la idoli şi dumnezei turnaţi să nu vă faceţi, fiindcă Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. De veţi aduce Domnului jertfă de izbăvire, să o aduceţi de bună voie. Să nu furaţi, să nu spuneţi minciuni şi să nu înşele nimeni pe aproapele său. Să nu vă juraţi strâmb pe numele Meu şi să nu pângăriţi numele Dumnezeului vostru. Să nu umbli cu clevetiri în poporul tău şi asupra vieţii aproapelui tău să nu te ridici. Să mustri pe aproapele tău păcătos, ca să nu porţi păcatele lui". (Cartea a III-a a lui Moise „Leviticul" - cap. 19).

„Hotărârile şi legile care vă învăţ eu astăzi să le păziţi, ca să fiţi vii, şi să vă înmulţiţi şi ca să vă duceţi să moşteniţi acel pământ pe care Domnul Dumnezeul părinţilor voştri vi-l dă în stăpânire. Să nu adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc şi să nu lăsaţi ceva din ele. PĂZIŢI PORUNCILE PE CARE VI LE SPUN EU ASTĂZI". (Cartea a V-a a lui Moise „Deuteronumul"- cap. 4).

MOISE (în ebraică MOSHE, citit MOŞE) este socotit de tradiţia iudaică, iar pe urmele ei, şi de cea creştină, un profet şi etnarh, conducătorul triburilor israelite ieşind din Egipt, în jurul anului 1250 î.Hr. El este cunoscut la evrei ca Moşe Rabenu („MOISE ÎNVĂŢĂTORUL NOSTRU") şi este, după tradiţia lor religioasă, cel care a primit LEGEA DIVINĂ (TORA) pe Muntele Sinai şi fondatorul religiei evreilor - iudaismul. De acea, această religie e uneori numită şi MOZAISM, după Moise. Potrivit cu naraţiunea Vechiului Testament (Pentateuh), a fost cel mai de seamă din profeţii evreilor. MOISE este considerat un profet din cei mai însemnaţi şi de alte religii monoteiste, precum creştinismul şi islamul. Samarinenii îl consideră drept unicul profet. Tradiţia evreiască îi atribuie lui Moise scrierea primelor cinci cărţi ale Bibliei ebraice, cărţi cunoscute sub numele ebraic TORA, sau sub echivalentul grecesc PENTATEUH. Dintre personajele Bibliei ebraice MOISE este singurul pe care evreii îl numesc OMUL LUI DUMNEZEU. Pentru credincioşi, MOISE este cel mai blând om născut vreodată şi ales de Dumnezeu să scoată poporul evreu din robia egipteană.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu