Contribuţia protopopiatului ortodox Reghin la construirea catedralei mitropolitane din Sibiu

Distribuie pe:

Ideea construirii unei catedrale în Sibiu aparţine sfântului ierarh Andrei Şaguna. Însă marele merit pentru ridicarea catedralei mitropolitane din Sibiu îi aparţine mitropolitului Ioan Meţianu. Merită să fie subliniată perseverenţa lui Ioan Meţianu de a ridica o catedrală de asemenea proporţii într-un timp „record", parcă de neconceput pentru cei de azi, practic în mai puţin de patru ani, dar şi în „centrul istoric" al oraşului, mai greu accesibil atunci pentru români. În aceeaşi măsură trebuie evidenţiat şi spiritul de jertfă al credincioşilor de atunci, în speţă al intelectualilor, conştienţi că noua catedrală nu era doar un monument de artă bisericească, ci şi un simbol al demnităţii naţionale, un monument românesc ridicat într-un oraş săsesc! Aşa se explică sumele mari - uneori impresionante - pe care le-au oferit pentru construcţia catedralei nu numai preoţii şi ceilalţi slujitori ai Bisericii, dar şi intelectualii mireni, foarte ataşaţi de Biserică.

S-au organizat atunci colecte în bani în toată Transilvania, pentru ridicarea acestui locaş de închinăciune. Protopopii Arhiepiscopiei au oferit sume importante. Notăm între ei şi pe protopopul Galaction Şagău din Reghin care a donat suma de 400 coroane pentru construirea catedralei din Sibiu, o sumă destul de importantă. Au contribuit, cu sume cuprinse între 50 şi 600 de coroane, toţi preoţii din Arhiepiscopia Sibiului, doar câţiva au putut oferi 20-40 coroane, mai ales tinerii „capelani" sau preoţi din parohii mai sărace, unde veniturile erau mai mici.

S-au organizat colecte şi în parohiile celor 34 de protopopiate pe care le avea atunci Arhiepiscopia Sibiului. Între acestea se află bine-înţeles şi Protopopiatul ortodox român Reghin. Se cuvine să ne referim întâi la colecta veche. În anul 1859 între colectanţi întâlnim pe părintele protopop din Gurghiu, Ştefan Branea, care a colectat suma de 50 fl. şi pe Vasilie al lui Vas. Simon din Porceşti care a colectat 2 fl. Tot în 1859 obştea din Porceşti a colectat suma de 109 fl. 74 cr., parohia Idicel (prot. Gurghiului) 17 fl. 48 cr., iar V. Gliga, dascăl din Deda a colectat 2 fl. 10 cr. În anul 1860 între colectanţi întâlnim pe D. George Moldovanu din Băiţa cu 10 fl. şi pe Toma Filip, paroh în Porceşti cu suma de 10 fl. În 1861 apar ca şi colectanţi parohul Toma Filip din Porceşti cu suma de 10 fl. şi Ioan Simon, paroh Porceşti cu 5 fl. În 1862 întâlnim iar pe Toma Filip, paroh în Porceşti, cu suma de 10 fl. În anul 1863 între colectanţi întâlnim pe Teodor Stoica, capelan în Filea, cu 10 fl., iar în 1864 pe Ioana lui Ioanu Stoişoriu, din Porceşti cu 10 fl. Între protopopiatele din arhidieceză, în colecta din 1858-1864, întâlnim şi protopopiatul Gurghiului (cum se numea atunci) cu suma de 83 fl. 44 cr.

Referitor la colecta propriu-zisă pentru catedrala din Sibiu, în cele ce urmează menţionăm pe preoţii din cadrul protopopiatului ortodox român Reghin care au luat parte la această colectă precum şi suma colectată, astfel: Ioan Branea, paroh în Măiereu a colectat suma de 100 cor.; Mihail Brătianu, paroh Potoc, 120 cor.; George Căzan şi soţia Lucreţia, parohia Filea, 40 cor.; Toma Dragomir şi soţia Valeria, parohia Porceşti, 100 cor.; Ioan Duma, paroh în Săcal, 100 cor.; Vasilie Duma, parohia Jabeniţa, 40 cor.; Nicolae Gliga, parohia Râpa-Superioară, 100 cor.; Zaharie Lupu, paroh în Hodac, 40 cor.; George Maier, parohia Topliţa-Română, 100 cor.; Vasilie Mateiu, paroh în Râpa-Inferioară, 30 cor.; Zaharie Mateiu, paroh în Urisiul-Superior, 50 cor.; Nicolae Naşcu, paroh în Poleţ, 30 cor.; George Nicoară, capelan în Ibăneşti, 50 cor.; Alexandru Nicolescu, parohia Meşterhaza, 20 cor.; Alexandru Oltean, parohia Jabeniţa, 100 cor.; Ioan Petru, paroh în Ibăneşti, 100 cor.; George Popescu, parohia Topliţa-Română, 4 cor.; Leon Popescu, paroh în Deda, 150 cor.; Iosif Popescu, paroh în Dumbrava, 100 cor.; Grigore Popovici, paroh în Murăş-Cueşdiu, 30 cor.; Dionisie Radu, paroh, şi soţia Cornelia, din Nadăşa-Română, 30 cor.; Iacob Stavilă, paroh în Lueriu, 100 cor.; Mihail Todea, paroh în Idicel, 100 cor.; Ioan Vodă, paroh în Deda, 150 cor., menţionăm aici între colectanţi şi pe Zaharie Frandeş, învăţător în Hodac, cu suma colectată de 20 cor. şi pe Pavel Şendrea, învăţător în Râpa-superioară cu 30 cor.

Situaţia cu colecta efectuată în cadrul protopopiatului ortodox român Reghin se prezintă astfel: Deda 34,22 cor.; Dumbrava 19,70 cor.; Filea 10 cor.; Hodac 231,42 între care Casa bisericii 100, Floare Lupu, cantor 20; Ibăneşti 152,30 cor., între care: E. Gliga lui Vasilie 10; Idicel: Biserica 50 cor.; Jabeniţa 61,66 cor.; Lueriu 16,40 cor.; Măierău 3,60 cor.; Meşterhaza 82,90 cor., între care: Nuţ Toderică 20, Cadar Petru I. Cirila 20, Cadar Maria a Petri 10; Murăş-Cuieşd 60,60 cor.; Nadăşa-Română 52 cor., între care Biserica gr.-or. 40; Potoc 27,10 cor.; Răstoşnea cu filia Poleţi 60,50 cor., numai de la filie tot; Râpa-Inferioară 56,32 cor., între care B. Grigore, epitrop 10; Râpa-Superioară 61 cor.; Săcal 34 cor., între care G. Duma, propr. 10; Topliţa-Română 229,80 cor., între care I. Bucur, notar 10; Urisiul-Superior 33,80 cor., între care Biserica 20 (Dr. Ilarion Puşcariu, Dr. E. Miron Cristea şi Mateiu Voileanu, Biserica Catedrală de la Mitropolia Ortodoxă Română în Sibiu, Istoricul zidirii 1857-1906, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1908).

Iată aşadar, după cum reiese şi din datele prezentate, clerul şi credincioşii ortodocşi din Reghin şi din împrejurimi, şi-au adus un aport extrem de important la edificarea catedralei mitropolitane din Sibiu, care dăinuieşte peste timp şi reprezintă un monument al arhitecturii româneşti, dar şi un monument al spiritualităţii şi culturii româneşti.

Lasă un comentariu