În perioada 1 martie - 16 mai 2016, FERMIERII POT DEPUNE CERERILE UNICE DE PLATĂ

Distribuie pe:

Prin Ordinul ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 249/2016, apărut în Monitorul Oficial nr. 148 din 26 februarie, s-a stabilit că fermierii activi îşi pot depune cererile unice de plată pentru 2016 în perioada 1 martie - 16 mai, la centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Cei care nu respectă termenul-limită vor avea posibilitatea să îşi depună cererile şi după data de 16 mai, timp de 25 de zile calendaristice, respectiv până pe 10 iunie. Însă, atenţie! Pentru fiecare zi de întârziere, autorităţile vor scădea 1% din suma la care fermierii ar fi avut dreptul daca ar fi depus documentele până pe 16 mai.

Fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol trebuie să depună cererile la centrele judeţene ale APIA, iar cei care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol - la centrele locale ale APIA.

Potrivit actului normativ, producătorii agricoli care folosesc apă pentru irigaţii trebui să mai prezinte, odată cu depunerea cererii, documentele doveditoare ale dreptului de folosire a apei pentru irigaţii, respectiv autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române", calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi contractul de irigaţii al organizaţiei încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi agricole ca utilizatori legali ai suprafeţelor de teren agricol sau sunt deţinători legali de animale, iar eligibile la plată sunt exploataţiile care au o suprafaţă de cel puţin un hectar, formate din parcele cu o suprafaţă de minimum 0,3 hectare. Pentru vii, livezi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole sau arbuşti fructiferi, parcela trebuie să aibă o suprafaţă de cel puţin 0,1 ha şi să deţină un număr minim de animale (dacă este cazul), iar pentru sere şi solarii, suprafaţa minimă trebuie să fie de 0,3 ha, cu o suprafaţă minimă a parcelelor de 0,1 ha.

După verificarea şi procesarea cererilor unice de plată, banii vor fi achitaţi fermierilor în conturile bancare ale acestora.

Menţionăm că, potrivit noilor dispoziţii, eliberarea adeverinţei de către primării, prin care fermierii fac dovada utilizării terenului, nu va fi condiţionată de plata taxelor şi impozitelor locale. 

Lasă un comentariu