PE ANUL 2016, PARCUL INDUSTRIAL MUREŞ VA AVEA UN BUGET DIMINUAT CU APROAPE 20 LA SUTĂ!

Distribuie pe:

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa din 25 februarie a.c., bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C „Parc Industrial Mureş" S.A. pe anul 2016, la care Consiliul Judeţean (CJ) Mureş este acţionar majoritar, fiind asociat cu consiliile locale Sânpaul, Iernut şi Luduş.

În cele cinci anexe, supuse aprobării, la capitolul „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016", veniturile anului 2016 pentru finanţarea activităţii curente sunt propuse la un nivel cu aproape 20% sub nivelul realizat în anul 2015, (1.286 mii lei propus, faţă de 1.591 mii lei realizat în 2015), diminuarea fiind motivată de conducerea societăţii prin realizarea în anul anterior a unor venituri conjuncturale, obţinute din vânzarea unor active (terenuri), în valoare de 150 mii lei din patrimoniul societăţii. Pe de altă parte, se propune o diminuare şi la veniturile de bază, din „redevenţe şi chirii", cu 76 mii lei, reprezentând 7% faţă de realizatul anului anterior.

În plus, în anul 2015, s-au înregistrat la venituri din „amenzi şi penalităţi" 90 mii lei, în timp ce în bugetul anului 2016 acestea se prevăd a fi la nivelul de 20 mii lei.

„În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea se reduc faţă de anul anterior cu 10% (1.271 mii lei faţă de 1.410 mii lei), în corelare cu veniturile mai mici. În structură, cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt sensibil mai mari (+2%), în timp ce cheltuielile de personal cresc faţă de anul de referinţă cu 16%, iar în cadrul acestora, cheltuielile de natură salarială cresc cu 8%, ca urmare a reîntregirii graduale a nivelului diminuat al salariilor din anul 2015, iar cheltuielile aferente contractului de mandat şi ale altor organe de conducere şi control cresc cu 51%. Prevederile privind reducerea cheltuielilor totale cu 10% faţă de anul 2015 sunt determinate, în primul rând, de scăderea cu 54,89% a altor cheltuieli de exploatare (de la 432 mii lei la 195 mii lei), iar în cadrul acestora a cheltuielilor privind ajustările şi provizioanele - mai mici cu 189 mii lei, (peste 90%) constituite doar pentru sumele pentru care societatea este în litigiu.

Raportat la nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, profitul anului precedent a fost de 181 mii lei, repartizat în întregime (după constituirea rezervelor legale) pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, în timp ce profitul anului 2016 este previzionat la un nivel mult mai redus, şi anume 15 mii lei, şi urmează a fi repartizat, de asemenea, pentru acoperire pierdere din anii precedenţi", se arată în expunerea de motive.

Pe tipuri de venituri (şi cheltuielilor pe elemente), prin compararea anilor 2014 (realizat), 2015 (aprobat şi realizat) şi cu propuneri pentru anul curent (2016), se defalcă pe trimestre.

„Gradul de realizare a veniturilor totale prezintă modul de realizare a veniturilor în ultimii doi ani (2014 şi 2015) faţă de bugetele aprobate. Se constată fluctuaţii semnificative. Astfel, în anul 2014, bugetul aprobat înregistrează o nerealizare de peste 20%, (1.291 mii lei realizat faţă de 1.633 mii lei aprobat), în timp ce, în anul 2015, acesta a fost depăşit cu aproape 30% (1.591 mii lei realizat, faţă de 1.227 mii lei aprobat).

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului curent 2016, cu anul anterior 2015, cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare. Ultima anexă privind măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.

Comparativ cu anul 2015, se constată influenţe negative asupra profitului (din cauza principală a realizării veniturilor ocazionale, adică vânzări active, creşterea profitului estimându-se abia pentru anii 2017, 2018).

Întrucât CJ Mureş deţine o participaţie majoritară în capitalul societăţii, ceilalţi acţionari fiind consiliile locale Sânpaul, Iernut şi Luduş, se mandatează reprezentantul CJ Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor, ca să voteze bugetul aprobat în condiţiile prezentei hotărâri", se mai arată în motivarea proiectului de hotărâre.

Întrucât Consiliul Judeţean Mureş deţine o participaţie majoritară în capitalul societăţii, a fost mandatat domnul Mircea Sigmirean, în calitate de reprezentant al CJ Mureş, în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Parc Industrial Mureş S.A, să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli.

Lasă un comentariu