Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

„NU JUDECAŢI, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? FĂŢARNICE, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi întorcându-se, să vă sfâşie pe voi". (Matei cap. 7, vers. 1-6).

***

„FERIŢI-VĂ DE PROOROCII MINCINOŞI care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom face roade bune, iar pomul rău facă roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. NU ORICINE ÎMI ZICE: DOAMNE, DOAMNE, VA INTRA ÎN ÎMPĂRĂŢIA CERURILOR, CI CEL CE FACE VOIA TATĂLUI MEU CARE ESTE ÎN CERURI".

***

„Învăţătorule, care poruncă este mai mare în lume? El i-a răspuns: să iubeşti pe domnul dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. aceasta este marea şi întîia poruncă. iar a doua, la fel ca aceasta: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi". (Matei cap. 22, vers. 37-39).

Apostolul şi Evanghelistul MATEI, unul din cei doisprezece Apostoli aleşi de Hristos. Înainte de a ajunge apostol, a fost vameş şi se numea LEVI. Era originar din Capernaum şi era fiul lui Alfeu. Nu ştim dacă a fost căsătorit. Potrivit tradiţiei este autorul primei Evanghelii. Eusebiu şi Sfântul Epifanie ne mărturisesc că Apostolul Matei a scris evanghelia în limba aramaică şi în limba greacă. Din Martirologiul roman aflăm că a murit ca martir în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni. Din textele apocrife care vorbesc despre trecerea sa la cele veşnice, aflăm că a suferit moarte de martir în Pont.

Evanghelia după Matei se află înscrisă în lista Canonului Muratori şi amintită de Sfinţii Părinţi: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului şi Grigore de Nazians. Ea este recunoscută ca autentică şi de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393) şi confirmată de Sinodul ecumenic Trulan (692) şi sinodul al VII-lea (787). Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor cititori că HRISTOS ESTE MESIA cel prezis de profeţi şi în persoana Sa s-au îndeplit toate vechile profeţii. A făcut călătorii misionare în Persia şi Etiopia.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu