VIOLENŢA ÎN FAMILIE UCIDE MAI MULTE FEMEI DECÂT CANCERUL!

Distribuie pe:

„Ziua de 29 februarie 2016 reprezintă pentru România un moment istoric, momentul în care proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, a primit voturile majorităţii membrilor Senatului României", comunică Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSV).

Convenţia de la Istanbul cuprinde măsuri pentru prevenirea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, protecţia victimelor şi a martorilor la acest tip de violenţă şi sancţionarea agresorilor.

„Expresia cea mai pronunţată a dezechilibrului de putere dintre femei şi bărbaţi este reprezentată de violenţa împotriva femeilor, care este atât o încălcare a drepturilor omului, cât şi un obstacol major în calea egalităţii de gen", susţine MMFPSPV.

Deocamdată, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), din cadrul MMFPSPV, a reuşit să implementeze funcţionarea unui call-center pentru victimele violenţei domestice - număr unic gratuit 0800 500 333, operaţional şapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, organizarea sistemului integrat de raportare şi management pentru egalitate de şanse şi violenţă în familie (pentru colectarea datelor şi cercetarea acestora), formarea unui număr de 1.100 de experţi în egalitate de şanse şi a 4.000 de tehnicieni în egalitate de şanse, precum şi crearea de locuinţe protejate de urgenţă pentru victimele violenţei în familie (4 unităţi locative).

Pe lângă aceste realizări, ANES a elaborat mai multe acte normative pentru combaterea violenţei în familie, toate aceste măsuri fiind justificate tocmai de faptul că violenţa în familie a ajuns să ucidă mai multe femei decât cancerul! 

Lasă un comentariu