Vasile Netea, cărturarul din Deda Mureşului - omagiat în localitatea sa natală

Distribuie pe:

Deda, frumoasa aşezare de la poalele Călimanilor, reprezintă o vatră a românismului curat şi a creştinismului pur şi sănătos, o vatră de cultură a Văii Mureşului Superior. Deda reprezintă locul unde s-au născut o serie de mari personalităţi ale culturii şi spiritualităţii româneşti. A-i cinsti pe iluştrii înaintaşi e un lucru normal şi firesc. Deda îşi cinsteşte pe iluştrii săi înaintaşi, îi cinsteşte pe toţi aceia care s-au născut pe aceste meleaguri, apoi, prin activitatea lor rodnică, au făcut mare cinste şi onoare locurilor natale. La Deda s-a născut marele istoric şi cărturar Vasile Netea, care a lăsat posterităţii o operă impresionantă, atât prin dimensiunile sale, cât şi prin valoarea greu de egalat, prin diversitatea temelor abordate, precum şi prin stilul original şi inconfundabil.

Au trecut deja 27 de ani de când cărturarul Vasile Netea a trecut în lumea celor drepţi, dormindu-şi somnul de veci la umbra sfintei şi măreţei catedrale din Deda, pe care a iubit-o atât de mult, din fragedă pruncie, până când Domnul îndurărilor l-a chemat la El. Când se ivesc timid zorii acestei primăveri, floarea recunoştinţei a înflorit din nou la Deda, pentru că această localitate a comemorat pe cel mai ilustru fiu al ei, din toată istoria localităţii. Miercuri, 2 martie 2016, la Deda, în cadrul unor manifestări cu înaltă ţinută ştiinţifică, cu profundă şi firească stare de emoţie sufletească şi cu o vibrantă şi autentică trăire românească, a fost elogiat şi comemorat cărturarul Vasile Netea, cel care, de-a lungul vieţii, a scris pagini memorabile despre istoria neamului nostru. Evenimentul a fost organizat de Primăria Comunei Deda, Fundaţia Culturală „Vasile Netea", Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI şi Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin.

Conform bunei şi sănătoasei tradiţii creştineşti, evenimentul a debutat cu o slujbă de pomenire la mormântul cărturarului, oficiată de un ales sobor de preoţi, format din pr. Vasile Chiorean din Reghin-Iernuţeni, pr. Ionuţ Cadar din Filea şi pr. Gabriel Fărcaş, parohul din Deda, care, în cuvântul său, a elogiat personalitatea cărturarului Vasile Netea şi a vorbit despre importanţa faptelor istorice şi însemnătatea cinstirii înaintaşilor.

În sala mare de şedinţe a Primăriei comunei Deda s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional Vasile Netea - cărturarul din Deda Mureşului, unde au fost susţinute comunicări de un înalt profesionalism. În deschiderea simpozionului, doamna Lucreţia Cadar, extrem de harnicul primar al comunei Deda, susţinătoare a valorilor culturale şi spirituale româneşti, în expunerea domniei sale, îi prezintă pe invitaţi şi se referă la importanţa acestui act de cultură şi la personalitatea lui Vasile Netea.

Distinsul cărturar şi mare patriot român Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, „glasul din Carpaţi" care răsună peste tot unde bate inimă de român, în fulminanta expunere a domniei sale, a oferit o nouă lecţie de oratorie şi patriotism, care îl aseamănă izbitor cu Vasile Netea. Lazăr Lădariu s-a referit la activitatea lui Vasile Netea ca reporter de război, o temă mai puţin abordată, în cadrul căreia a vorbit despre impresiile de dincolo de apa Prutului ale lui Vasile Netea, trecerea Prutului însemnând o firească şi adâncă emoţie. Lazăr Lădariu a văzut în Vasile Netea, poetul din el, mai ales în acele vremuri cumplite. Este descrisă frumuseţea pământului Basarabiei, intrarea emoţionantă a lui Netea în biserică la ceasul rugăciunii, bisericile din multe locuri fiind distruse, preoţii prigoniţi şi alungaţi, bisericilor dându-li-se altă destinaţie sau altele fiind chiar desfiinţate. Printre altele, Lazăr Lădariu descrie ororile războiului şi vorbeşte despre marii bărbaţi ai neamului care au luptat pe front.

Ilustrul scriitor dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, cel care a realizat o memorabilă Istorie a literaturii române în interviuri, s-a referit, pentru început, la interviurile lui Vasile Netea, care sunt adevărate documente de istorie literară. Nicolae Băciuţ se referă apoi la Actualitatea lui Vasile Netea, care este o prezenţă vie în memoria celor care l-au cunoscut, care şi-a dedicat viaţa pentru valorile transilvane. Domnia sa s-a referit şi la activitatea extrem de fructuoasă a Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", care prin osârdia preşedintelui ei, Dimitrie Poptămaş, a editat Publicistica lui Vasile Netea, prin care acesta devine contemporanul nostru. Vasile Netea, prin publicistica sa, dovedeşte implicare responsabilă, atentă, precocitate, maturitate. Nicolae Băciuţ surprinde şi lirismul operei lui Netea. De asemenea, Nicolae Băciuţ a recitat, în stilul inconfundabil al domniei sale, câteva creaţii din lirica proprie.

Cărturarul topliţean prof. Ilie Şandru a prezentat o comunicare document, intitulată Tradiţie şi continuitate, în care a prezentat discursul fulminant al scriitorului Romulus Guga, ţinut de acesta la Deda, în 1982, când Vasile Netea împlinea 70 de ani de viaţă, un discurs care cuprinde multe lucruri care sunt actuale şi azi.

Marele om de carte, Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", s-a referit la personalitatea emblematică a marelui cărturar Vasile Netea, a prezentat volumele de Publicistică I-V, ale distinsului cărturar dedean, la care a trudit extrem de mult, prezintă pe larg cele cinci volume ale acestei colecţii. S-a referit şi la onestitatea lui Vasile Netea, demontând cu argumente, extrem de solide, unele păreri referitoare la cărturarul dedean. Prof. Gheorghe Dărăban, din Deda, a vorbit despre preocupările literare ale cărturarului Vasile Netea, referindu-se pe larg la interviurile literare ale acestuia, precum şi la marii scriitori pe care i-a intervievat de-a lungul timpului. Preotul cărturar Vasile Chiorean, din Reghin-Iernuţeni, cu preocupări cărturăreşti dintre cele mai interesante şi cu cercetări concrete referitoare la spaţiul transilvan, s-a referit la folcloristica lui Vasile Netea, vorbind de cartea acestuia Folclorul şi folcloriştii mureşeni. Având intense preocupări folcloristice, părintele Vasile Chiorean a prezentat şi un document, o scrisoare din timpul războiului, prin care sunt transmise versificat sentimente de dragoste.

Dr. Florin Bengean, moderatorul acestei manifestări culturale, s-a referit la modul admirabil în care Vasile Netea prezintă în publicistica sa, Mănăstirea „Sf. Prooroc Ilie" din Topliţa, ctitorie a primului Patriarh al României, dr. Elie Miron Cristea, referindu-se la un articol ce era scris în iulie 1943, când Netea era înstrăinat şi ducea dorul locurilor natale.

În cadrul acestui simpozion s-au dezbătut şi lucruri actuale ale culturii române, frământări prin care trece învăţământul românesc, s-au făcut propuneri pentru dezvoltarea unor noi proiecte culturale pe Valea Mureşului Superior şi nu numai. În încheiere, Lucreţia Cadar a adus un sincer cuvânt de mulţumire celor prezenţi şi tuturor celor care au contribuit la reuşita acestui eveniment, spunând că s-a scris o nouă filă de istorie a comunei Deda şi a dat asigurări că va sprijini şi pe viitor toate activităţile culturale ale acestor meleaguri.

Într-adevăr, o nouă pagină de istorie s-a scris în cartea vieţii comunei Deda. Vasile Netea continuă să trăiască în sufletele noastre, ale celor care preţuim valorile şi ne iubim istoria, ţara şi credinţa. Pentru Vasile Netea, Deda a reprezentat raiul copilăriei, bucuria tinereţii, locul împlinirilor, nostalgia amintirilor, visele curate, gândurile duse până la capăt. Prin Vasile Netea, cât şi prin celelalte personalităţi pe care le-a dat, de-a lungul timpului, precum şi prin istoria, cultura, tradiţia şi spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spaţiul transilvănean, o vatră a neamului românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină armonios frumuseţea locurilor cu hărnicia şi bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut, cât şi a celor de azi.

Lasă un comentariu