Învăţământul particular va fi finanţat de la bugetul de stat!

Distribuie pe:

Printr-o hotărâre adoptată de Guvern în şedinţa de miercuri, 2 martie 2016, unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate vor primi finanţare de bază de la bugetul de stat, prin bugetele locale, la un nivel similar celei acordate pentru învăţământul preuniversitar de stat.

Astfel, „finanţarea de bază în limitele costului standard per elev/preşcolar va fi asigurată de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, şi pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional.

Vor fi finanţate şi cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ. Nu sunt incluse în această categorie cheltuielile pentru alocaţii, pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură. De exemplu, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban va fi în 2016 de 3.043 lei/an, iar cel din mediul rural va fi de 3.499 lei/an. Pentru învăţământul liceal teoretic, costul standard din mediul rural va fi egal cu cel din mediul urban, respectiv de 3.043 lei/an. Unităţilor de învăţământ care au clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar fonduri, în funcţie de coeficienţii care au fost stabiliţi, având în vedere nivelul/filiera/profilul, mediul urban/rural.

Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat. Concret, costul standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) în 2016 este stabilit la 321 lei/an.

Coeficienţii de diferenţiere sunt stabiliţi în funcţie de tipul unităţii de învăţământ (grădiniţă, şcoală gimnazială, liceu teoretic, şcoală profesională, colegiu), numărul de elevi înscrişi, zone de temperatură (sunt şase zone de temperatură identificate), precum şi mediul urban sau rural.

Unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditate care beneficiază de finanţare de bază au obligaţia să facă publice informaţiile cu privire la sumele primite, numărul de elevi/preşcolari şi forma de studiu pentru învăţământul acreditat, modul de utilizare a sumelor defalcate din TVA primite de la bugetul local", precizează Guvernul. 

Lasă un comentariu