O dăscăliţă de şcoală, întru iubire de cântec

Distribuie pe:

De curând am vizitat Şcoala Gimnazială din comuna Albeşti, cu intenţia de a sta de vorbă cu una dintre fiicele satului devenite dascăl de şcoală, şi anume doamna profesoară Daniela Julia Vlad.

Pe doamna Daniela Julia Vlad, am văzut-o, nu o dată, ca îndrăgită interpretă de muzică populară românească, precum şi coordonând grupurile corale constituite din copiii şcolii gimnaziale. Pe plan cultural, este una dintre personalităţile care alcătuiesc colectivul local de organizare a Festivalului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu", ajuns la a XII-a ediţie, cu implicarea nemijlocită, pe lângă dascălii şcolii, a Primăriei, Consiliului Local, mai cu seamă a primarului Nicolae Şovrea.

De apreciat în activitatea Danielei Vlad este programul extraşcolar bine conturat, de la întâlnirile periodice cu părinţii, coordonarea corului şcolii şi a grupului de femei. Aşa cum ne destăinuie, ea se dăruieşte fără rezerve vieţii culturale, cântecului popular doinitor, obiceiurilor, jocului, lucru care a determinat-o să trăiască sub semnul plinirilor, al bucuriei de a vedea cum cresc, precum holdele în adiere de soare, generaţii de copii cu dragoste pentru frumos.

Ca interpret de muzică populară, are ca izvor dătător de neuitare plaiul nostru ardelenesc, valea Târnavelor, făloşenia spirituală a comunei natale Albeşti, pe raza comunei fiind constituite şase grupuri folclorice, printre care se află grupul folcloric al şcolii „Muguraş de pe Târnavă". „Ca dascăl, am lucrat cu sufletul, am transmis copiilor imboldul de a-şi afla încă de mici filonul mândriei de a cunoaşte cine sunt, din ce seminţie dacică se trag, învăţându-i să-şi iubească ţara, să-i respecte valorile, pe înaintaşi, să fie mândri că sunt români. Cântecul este liantul care uneşte, care deschide nebănuite efluvii vibrante spre cei şi dinspre cei care te ascultă".

Din scurta-i prezentare, am aflat că, din anul 1995, după terminarea Liceului Pedagogic din Topliţa, a ocupat prin repartiţie catedra de învăţătoare, tocmai la ea în comună. În 2011, a terminat Facultatea de pedagogie muzicală - profesor de muzică şi canto popular, din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima ", din Cluj-Napoca. Despre Festivalul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu", al cărui iniţiator este doamna Emilia Feier, preşedinta Despărţământului ASTRA „Teodor Muică" Sângeorgiu de Pădure - în comuna Albeşti existând Cercul cultural ASTRA „Alba Iglesias", spune că există o fructuoasă colaborare între şcoală, primărie şi bibliotecă.

La fiecare apariţie scenică, este ovaţionată îndelung, ceea ce-i dă acel imbold de reuşită, de apreciere, având drept motivaţie ataşamentul înnăscut pentru cântecul popular drag nouă, românilor.

Lasă un comentariu