Bani de la stat, pentru firmele care angajează şomeri!

Distribuie pe:

Normele de aplicare a Legii nr. 195/2015 care a modificat Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern de-abia în şedinţa de miercuri, 2 martie 2016, decizându-se că angajatorii vor putea să beneficieze de subvenţii de la stat pentru a încadra temporar în muncă şomeri, pentru lucrări şi activităţi temporare de interes local.

Concret, cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în programele ce au ca scop angajarea temporară a şomerilor, pentru lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, vor fi subvenţionate de stat în baza unei scheme de minimis.

Adică, angajatorii vor putea să încadreze temporar în muncă persoane înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, indiferent dacă acestea primesc sau nu indemnizaţie de şomaj, urmând ca subvenţiile să vină, atât din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cât şi din alte surse, pentru serviciile publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, şi serviciile sociale ce includ activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme.

Pentru a obţine bani de la stat pentru angajarea temporară a şomerilor, firmele vor trebui să facă dovada că au prevăzut în statut, respectiv în actul de înfiinţare, activitatea ce va fi prestată de şomerii angajaţi. Totodată, acestea vor trebui să arate că sunt acreditate (autorizate) pentru derularea activităţii respective şi că li s-au atribuit contractele cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.

Angajatorii care vor dori să presteze serviciile şi activităţile de interes local vor trebui să depună propriile propuneri la primar sau la preşedintele consiliului judeţean, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi aprobarea numărului necesar de lucrători. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor repartiza şomerii la angajatorii aprobaţi de autorităţile locale în limita locurilor din progra-mele de ocupare. Lucrătorii vor trebui angajaţi timp de maximum 12 luni. 

Lasă un comentariu