NOUTĂȚI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE

Distribuie pe:

În ședința de joi, 10 martie 2016, Guvernul a adoptat mai multe modificări la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Plafon majorat la 872 de lei pentru pensionari

Prin ordonanță de urgență, plafonul veniturilor până la care pensionarii sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate cu plata contribuției de la bugetul de stat a fost majorat de la 740 de lei la 872 de lei.

„Pentru anul 2016, efectul acestei măsuri va consta în majorarea de la 740 lei la 872 de lei a veniturilor obținute de pensionari, până la care contribuția de asigurări sociale de sănătate se plătește de la bugetul de stat. În această categorie se vor încadra, în total, aproximativ 2,5 milioane de pensionari din sistemul public, mai exact 2.454.949 de pensionari, dintre care 1.946.340 cu pensii mai mici de 740 de lei și 508.609 cu pensii cuprinse între 740 lei și 872 lei", precizează Guvernul.

Medicul de familie poate fi schimbat înainte de șase luni

O altă modificare adoptată prin aceeași ordonanță introduce posibilitatea, pentru persoanele asigurate, de a-și schimba medicul de familie și înainte de termenul de șase luni de la data înscrierii pe listele acestuia. Prin contractul-cadru, care va intra în vigoare la 1 aprilie 2016, sunt reglementate situațiile justificate în care persoanele asigurate își vor putea schimba medicul de familie și înainte de termenul de 6 luni de la înscrierea pe listele acestuia, și anume: decesul medicului, luarea unei măsuri privative de libertate față de medicul pe lista căruia este înscris, schimbarea domiciliului asiguratului sau alte situații obiective.

Adeverință de asigurat în loc de card

De la 1 aprilie 2016, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de sănătate, se emite adeverință de asigurat.

Prin intermediul cardului național de asigurări sociale de sănătate, se face dovada calității de asigurat, acest document fiind un instrument în procesul de validare a serviciilor medicale acordate asiguraților, astfel încât din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate să fie decontate numai serviciile efectiv acordate și pentru care asiguratul s-a prezentat la furnizorul de servicii medicale.

Cardul european, valabil un an

Perioada de valabilitate a cardului european de asigurări sociale de sănătate a fost prelungită de la șase luni (cât este în prezent) la un an.

Măsura are în vedere, atât dreptul asiguraților la liberă circulație, cât și faptul că în celelalte state membre Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene durata de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este mai mare.

O altă prevedere vizează corelarea cu legislația fiscală, în sensul că instituie dreptul casei de asigurări de sănătate de a refuza emiterea cardului european în situația în care o persoană nu face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

În prezent, refuzul emiterii cardului are loc doar în situația în care asiguratul nu face dovada plății la zi a contribuției, reglementare ce nu poate fi aplicată având în vedere că ANAF colectează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, nu pentru cea curentă, pentru care se solicită eliberarea documentului.

Lasă un comentariu