Nicolae-Dan Cetină (29 aprilie 1961 - 11 martie 2016)

Distribuie pe:

A plecat dintre noi la cele eterne Nicolae-Dan Cetină, personalitate distinsă a vieții românești din anii postdecembriști. Avocat cu certe aptitudini profesionale, s-a remarcat în restituirea unor opere capitale, prin traducerea în limba română a unor lucrări istorice fundamentale privind cunoașterea unor evenimente cruciale care au zguduit mai ales Europa secolului al XX-lea.

Nicolae-Dan Cetină este unul dintre cei care ne-a pus în fața unor exegeze ale unor cunoscuți autori străini despre evenimentele sângeroase, confruntări violente, pierderi de vieți omenești și pagube materiale din cele două războaie mondiale. Intelectual desăvârșit, originar dintr-o familie de basarabeni, bunicul său fiind profesor de istorie, directorul Liceului din Bălți (Basarabia) în anii interbelici, tatăl arhitect, pasionat de istorie, mama profesoară de limba și literatura română, ei înșiși cunoscători și trăitori ai efectelor războiului. Aceștia i-au înfiripat fiului lor, avocatului Nicolae-Dan, dragostea pentru istorie și adevăr. Bun cunoscător al limbii engleze, orientat în literatura de război, pasiune moștenită din familie, și-a dedicat a doua profesie traducerii unor texte din literatura universală de specialitate pentru a găsi un licăr de lumină, asupra acelor de neuitat evenimente ale anilor 1914-1918 și1939-1945. Așa se explică că acum putem savura „pe înțeles" - vorba cronicarului - pagini nemuritoare, exegeze dintre cele mai autorizate, bazate pe o minuțioasă cercetare din documente edite sau inedite. În acest scop inițiază editura Sebastian Publishing House, primul cuvânt derivă din prenumele fiului său, iar celelalte doua cuvinte sunt de origine anglo-saxonă în care rezidă dreptul de editare a unor cărți de istorie. Prima traducere a fost a romanului Nach Paris! (2005), o carte de mare succes a lui Louis Dumur, apărută pentru prima dată în versiune românească în colecția bibliotecii cotidianului Universul, în anul 1925. Ea tratează perioada premergătoare Primului Război Mondial de la ocuparea Belgiei de către germani și până la Bătălia de la Marna (12 septembrie 1914). După această apariție editorială, se axează pe traducerea unor lucrări semnificative privind Al Doilea Război Mondial. Urmează Ultima bătălie (2007) - Istoria clasică a bătăliei pentru Berlin, o premieră, apoi, Ziua cea mai lungă (2008), o nouă versiune românească urmată de Un pod prea îndepărtat - Istoria clasică a uneia dintre cele mai mari bătălii din cel de-Al Doilea Război Mondial (2009), lucrări aparținând lui Cornelius Ryan. Acestora le urmează Camarazi de război de Stephen Ambrose (2010), Oamenii monumentelor. Eroi aliați, hoți naziști și cea mai mare vânătoare de comori din istorie (2014) de Robert M. Edsel împreună cu Bret Vitter, iar ultima, Alianța diavolilor. Hitler și Stalin, 1939-1941, (2015) avându-l ca autor pe Roger Moorhouse. Pentru o nouă traducere aflată sub tipar, timpul nu a mai avut răbdare, cartea rămânând nefinalizată.

Așadar, în numai zece ani, Nicolae- Dan Cetină lasă în urma sa o valoroasă bibliotecă de traduceri din engleză sau engleză-americană, în limba română, contribuții deosebite la deslușirea teatrului de război de pe bătrânul continent, în special în a doua mare conflagrație mondială. Din punctul nostru de vedere ultima lucrare este dintre cele mai importante pentru noi, generoasă în informații, folosindu-se și surse bibliografice românești, menționată fiind și România în contextul celor două provincii românești, Basarabia și nordul Bucovinei (Bucovina de Nord cum înțelege să numească autorul această parte a României).

De remarcat faptul că toate traducerile sale au la bază respectarea normelor legale privind acceptul din partea autorilor sau succesorilor acestora. Condiția sa de om al justiției nu îi permitea să procedeze altfel! Lucrărilor inițiale le-a adăugat un valoros material ilustrativ identificat în marele arhive din lume deținătoare de documente. Stilul traducerilor este unul plăcut la lectură, accesibil marelui public. Acum, nu putem decât să-i mulțumim pentru această valoroasă moștenire realizată printr-o obositoare muncă, exigent cu sine, stăruitor și, de ce nu am spune-o, cu impact asupra sănătății sale.

Nicolae-Dan Cetină s-a născut la Timișoara în 29 aprilie 1961, se mută la Târgu-Mureș împreună cu familia. Urmează cursurile Liceului „Alexandru Papiu Ilarian" pe care le absolvă în anul 1980, după care cele ale Facultății de Drept din cadrul Universității din București, cursuri de zi, specializare Drept, promoția 1985. Urmează apoi cursurile postuniversitare, specializarea Drept internațional public (1987). În urma masteratului urmat la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, obține specializarea în Bănci și Piețe de Capital (2006). A lucrat la Banca Comercială Română o scurtă perioadă de timp, după care, a devenit avocat titular în Cabinet individual.

Acum, ne despărțim de prietenul nostru Nicolae-Dan Cetină, păstrându-i eternă memoria și recunoștința. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 

În numele Fundației Culturale „Vasile Netea", Dimitrie Poptămaș, președinte

 

Notă: Portretul care îl reprezintă pe Nicolae-Dan Cetină este realizat la ultima lansare de carte care a avut loc la Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureș, la 25 noiembrie 2015.

Lasă un comentariu