„Religie și... Știință"

„PRIN MIHAI EMINESCU POEZIA A URCAT PE CELE MAI ÎNALTE CULMI ALE ACESTUI VEAC. GENIALITATEA ȘI TALENTUL ARTISTIC DEOSEBIT L-AU AȘEZAT PE UN LOC DEMN, ÎN RÂNDUL CELOR MAI MARI POEȚI. Poetul francez Hertrat B.J. a spus: «DACĂ EMINESCU AR FI SCRIS ÎN LIMBA FRANCEZĂ AR FI FOST CEL MAI MARE POET AL EPOCII, AL ACESTUI SECOL». (Elie Cristea - Viața și opera lui Mihai Eminescu, ediție îngrijită, prefațată și postfațată de Ilie Șandru, Ed. Tipographic, 2000, pag. 124).

* * *

„DACĂ MIHAI EMINESCU N-AR FI FOST BOLNAV, DACĂ N-AR FI AVUT DECEPȚII ȘI DACĂ NU S-AR FI ÎNTÂLNIT CU SCHOPENHAUER ȘI CU BUDISMUL, AR FI PUTUT FI PENTRU ROMÂNI CEEA CE ESTE DANTE PENTRU ITALIENI. EXISTĂ ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ O POEZIE CARE SĂ SE COMPARE CU „DOINA?"... POT SPUNE CU TĂRIE CĂ NU... „CARE ROMÂN NU CUNOAȘTE ACEST POEM, CINE NU L-A ADMIRAT ȘI NU

S-A SIMȚIT ÎNSUFLEȚIT, CITINDU-L"? (Pagini dintr-o arhivă inedită - Antonie Plămădeală-Ed. Minerva, București 1984, pag. 8-9).

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu