Proiecte legislative de interes social aflate în dezbatere publică

Distribuie pe:

Facilităţi pentru învăţământul profesional

Se află în dezbatere publică un proiect de lege privind completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul în care elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum 3 ani să beneficieze de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Iniţiatorii atrag atenţia că rata părăsirii timpurii a şcolii în România (18,1% în 2014, faţă de media europeană de 11,2%) este una din cele mai ridicate din Europa, îndepărtându-se de ţinta naţională de 11,3% pentru anul 2020. Se apreciază că prin atragerea absolvenţilor clasei a VIII-a spre şcoli profesionale s-ar diminua considerabil abandonul şcolar şi, implicit, şomajul, excluziunea socială şi sărăcia.

În sprijinul producătorilor autohtoni

Un grup de deputaţi a iniţiat o propunere legislativă prin care susţin stabilirea unui prag maxim de 5% a taxelor percepute de supermarket-uri de la producătorii români de produse alimentare şi asigurarea de spaţii de expunere pentru producătorii români de minim 50%, din care cel puţin 20% să fie alocat pentru producătorii locali. Se are în vedere că legislaţia românească în domeniu este ambiguă şi stufoasă, în condiţiile în care aproximativ 1,6 milioane de români depind de veniturile din agricultură, iar agricultura contribuie doar cu circa 4% din PIB. Iniţiatorii consideră că prin măsurile propuse vor reuşi să sprijine accesul producătorilor români la marile lanţuri de magazine iar consumatorii vor beneficia de produse proaspete şi de calitate.

Mai multă grijă pentru persoanele cu handicap

Un alt proiect de interes social aflat în dezbatere publică se referă la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Iniţiatorii au pornit de la constatarea că există un interes scăzut al instituţiilor publice de a angaja persoane cu handicap, dizabilitatea fiind în general asociată cu incapacitatea de a genera performanţă la locul de muncă. Există instituţii cu peste 1.000 de angajaţi, în care nu îşi desfăşoară activitatea nici măcar o singură persoană cu dizabilităţi. Iniţiatorii propun stabilirea, prin lege, a obligativităţii instituţiilor publice de a angaja persoane cu handicap în procent de 4% din numărul total de angajaţi de la nivelul instituţiei.

O creşă la 15.000 de locuitori

În ultimii 25 de ani populaţia României a scăzut de la circa 22,8 milioane (în 1992) la aproximativ 19 milioane (în 2011), se arată în expunerea de motive formulată de un grup de deputaţi care propun adoptarea unui proiect de lege în sensul instituirii obligaţiei autorităţilor publice locale de a înfiinţa cel puţin o creşă la 15.000 de locuitori. Din considerente economice, majoritatea familiilor tinere decid să-şi dea copiii la creşe de stat, nepermiţându-şi să angajeze o bonă sau să apeleze la creşele private. Or, cei aproximativ 650.000 de copii cu vârste mai mici de 3 ani beneficiază de mai puţin de 15.000 de locuri în creşe, astfel încât - argumentează iniţiatorii - chiar dacă şi-ar dori să se întoarcă la locul de muncă înainte de expirarea concediului maternal, femeilor le este greu să facă acest lucru pentru că nu au în grija cui să-şi lase copiii. Situaţia creşelor din România -apreciază semnatarii proiectului - este una proastă - lipsă de personal, posturi blocate, mii de cereri de înscriere, locuri insuficiente etc.

Lasă un comentariu