Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

„OMUL, din generaţia adamică, cunoscând „binele" şi „răul", adică preferând dualitatea şi duplicitatea, în locul unităţii şi al comuniunii, se descoperă pe sine ca fiinţă separată de Dumnezeu, de semenii săi, de întreaga creaţie. Când „ochii" i se deschid, el nu mai vede frumuseţea şi iubirea lui Dumnezeu, ci vede propria sa „goliciune", propria sa fiinţă fiind golită de slava „chipului" pe care-l purta din ziua în care Duhul lui Dumnezeu „a suflat asupra lui" (Geneza 2,7).

***

„DEZORDINEA LUMII a pătruns în creaţie datorită libertăţii omului de a alege. Din moment ce această dezordine a intrat în creaţie, ea se amplifică mereu de la o generaţie la alta, aşa cum se amplifică o sămânţă parazitară pe trunchiul unui arbore, hrănindu-se cu seva rădăcinilor sale, fără să mai ştie care este izvorul originar al acestei seve şi care este scopul sau ţinta sa finală. SĂMÂNŢA DEZORDINII VA CREŞTE ŞI SE VA AMPLIFICA MAI ÎNTÂI ÎN FIINŢA OMULUI ŞI APOI ÎN ÎNTREAGA CREAŢIE".

Preot Dr. GHEORGHE POPA (1956 - ), s-a născut în localitatea Stulpicani, judeţul Suceava. Este absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1971-1976), licenţiat al Facultăţii de Teologie din Bucureşti (1981) şi a urmat studii postuniversitare la Facultatea de Teologie din Neuchatel (Elveţia), finalizate cu diploma de specializare în Teologie Sistematică şi Noul Testament. Este doctor în Teologie al Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae" din Iaşi şi prodecan al acestei facultăţi. A ocupat mai multe funcţii: Fondator al publicaţiei religioase „Candela"-Cîmpulung Moldovenesc, readactor la revista „Teologie şi viaţă" a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, director general al postului radio Trinitas, membru în Adunarea Eparhială Iaşi, Secretar ştiinţific, decan al Facultăţii de Teologie Iaşi, Director al Şcolii doctorale, Director al Centrului de Cercetare interdisciplinară avansată-Religie-Ştiinţă, membru al Senatului, membru în diferite comisii, şi preşedinte al acestora. Cât priveşte activitatea ştiinţifică se remarcă prin cărţi scrise, traduceri, studii, apariţii în dicţionare şi enciclopedii, comunicări ştiinţifice, conferinţe, participări la simpozioane interne şi internaţionale, participări la emisiuni radio-TV, colaborator în diferite cercetări ştiinţifice, coordonator de proiecte structurale şi a stabilit relaţii cu diferite instituţii superioare din ţară şi străinătate. A manifestat şi o activitate extra-didactică, fiind premiat pentru toată activitatea cu diferite premii, distincţii, medalii, printre care şi „Crucea Moldavă" oferită de Patriarhul României Daniel.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu