DE LA 1 APRILIE 2016, INTRĂ ÎN VIGOARE NOILE CONDIȚII DE ACORDARE A ASISTENȚEI MEDICALE!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 215, din 23 martie a.c., a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017, care va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2016.

În esență, actul normativ stabilește pachetul minimal destinat persoanelor neasigurate, care cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare acordate doar pentru urgențele medico-chirurgicale și pentru bolile cu potențial endemoepidemic (boli infecțioase regionale care pot provoca izbucniri epidemice), incluzând și monitorizarea evoluției sarcinii și lăuzei, servicii de planificare familială și servicii de prevenție.

Pachetul de bază destinat asiguraților cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte servicii la care au dreptul aceste persoane.

Guvernul a exemplificat, într-un comunicat de presă, că în domeniul dentar pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani se va acorda o consultație la șase luni (față de o consultație la 12 luni, cum este în prezent); în cadrul procedurilor diagnostice de complexitate medie vor fi introduse electromiograma și evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii; în cadrul procedurilor terapeutice (tratamente medicale complexe) va fi inclus tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale; asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice (se va introduce RMN sâni nativ și RMN sâni nativ și cu substanță de contrast); asistența medicală spitalicească se va acorda, atât pentru internarea continuă, cât și pentru spitalizarea de zi, fără să fie necesară prezentarea biletului de trimitere în cazul pacienților care au scrisoare medicală la externare cu indicație de revenire pentru internare, precum și pentru pacienții cu hemofilie aflați în programul național de hemofilie; în domeniul dispozitive medicale: pentru proteza de gambă, se va introduce tipul de proteză modulară cu manșon din silicon; la proteza parțială de mână, va fi introdusă proteza de deget funcțională simplă acordată copiilor cu malformații congenitale, cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.

În ceea ce privește pachetul minimal pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală, asistența medicală de urgență la medicul de familie va consta în anamneză (datele pe care le obține medicul interogând bolnavul cu privire la apariția și evoluția bolii de care suferă), examen clinic și tratament, iar în cadrul monitorizării evoluției sarcinii și lăuziei, pacientele vor beneficia de supraveghere din luna a treia până în luna a șaptea (o dată pe lună) și din luna a șaptea până în luna a noua (de două ori pe lună), testare pentru HIV, hepatită B și C, precum și de urmărirea lăuziei la domiciliu. La cabinetul medical vor fi acordate o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și o consultație în primul trimestru de la naștere.

Serviciile de planificare familială la medicul de familie vor consta în consiliere și indicarea unei metode contraceptive, consultațiile vor fi în număr de două pe an pentru fiecare persoană, iar persoanele neasigurate vor primi o consultație preventivă și vor putea cere examinarea pentru constatarea unui deces (cu sau fără eliberarea certificatului de constatare a decesului). Atât la medicul de familie, cât și la cabinetul medical, pacienții vor putea să primească o consultație pentru supravegherea și depistarea bolilor cu potențial endemoepidemic.

Foarte important! Persoanele neasigurate vor suporta integral costurile investigațiilor paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medici. Pe de altă parte, asigurații vor beneficia și de servicii de recuperare medicală în sanatorii balneare, analize de laborator, radiologie, imagistică, medicină nucleară, explorări funcționale, medicamente cu și fără contribuție personală sau dispozitive medicale.

Lasă un comentariu