EVANGHELIE ÎNVĂŢĂTOARE (Mănăstirea Dealu, 1644)

Anul Domnului 2016 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox" şi „Anul comemorativ al Sfântului Ier. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti din Patriarhia Română".

În acest context voi aminti astăzi o altă lucrare de seamă apărută pe teritoriul ţării noastre în sec XVII - este vorba de „Evanghelie învăţătoare", tipărită la Mănăstirea Dealu, chiar dacă nu avem atât de multe scrieri păstrate despre acestă lucrare.

Înainte însă trebuie să amintesc câteva lucruri despre această Sfântă Mănăstire - Dealu, un centru foarte important al sec. XVII în ceea ce priveşte tipăritura bisericească.

Mănăstirea este amintită încă din anul 1431, când Alexandru Vodă Aldea îi face o danie. Ea este situată în apropierea oraşului Târgovişte. Domnitorul care se va ocupa de reconstrucţia ei este Radu cel Mare (1495 - 1508). Nu trebuie uitată nici contribuţia domnitorului Neagoe Basarab, în timpul căruia Mănăstirea reînvie din punct de vedere cultural aducând aici tipografia de la Mănăstirea Govora, Evanghelia învăţătoare fiind prima lucrare tipărită aici în 1644. De asemenea, nu poate fi trecută cu vederea nici grija pe care o are domnitorul Constantin Brâncoveanu.

Revenind la lucrarea amintită putem spune că ea apare în timpul în care egumenul mănăstirii era Varlaam Arapul, fiind cartea care se număra printre primele cărţi tipărite în limba română, cu litere slavoneşti. Ea a fost tipărită iniţial la Govora în 1642, cu osteneala ieromonahului Silvestru. La traducerea ei din limba rusă o contribuţie deosebită a avut Udrişte Năsturel.

Ediţia retipărită de la Mănăstirea Dealu din 1644 a fost o ediţie mult amplificată prin grija mitropolitului Teofil al Ungrovlahiei.

Aşadar, cărţile apărute la Mănăstirea Dealu, printre care şi „Evanghelie învăţătoare", constituie nu doar forme unice ale unui model editorial autohton, ci şi expresia perfectă a unui concept cultural şi ideologic specific Târgoviştei, punct de maximă concentrare a valorilor cărturăreşti naţionale şi europene, chemate să lucreze pentru dezvoltarea culturii şi a limbii literare.

Lasă un comentariu