La ceas aniversar - Istoricul şi arhivistul prof. dr. LIVIU BOAR - la 65 de ani de viaţă

Orice moment aniversar aduce bucurie în sufletele noastre. Orice aniversare este un moment emoţionant, moment de aduceri aminte, de amintiri nostalgice, de revederi plăcute. Avem bucuria de a-l aniversa anul acesta pe domnul profesor doctor Liviu Boar la împlinirea a 65 de ani de viaţă. Cu această ocazie minunată considerăm că se cuvine să aducem cele mai calde şi mai senine felicitări pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul timpului, o activitate încununată cu deplin succes pe toate planurile.

Distinsul istoric şi arhivist Liviu Boar s-a născut în ziua de 5 aprilie 1951, la Reghin, judeţul Mureş, fiind fiul lui Ioan-Ştefan şi al Oliviei. A făcut studii la Liceul „Petru Maior" Reghin, pe care l-a absolvit în anul 1970, apoi la Institutul Pedagogic Târgu-Mureş, Facultatea de Filologie Secţia Română Istorie, 1970-1973, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj - Napoca 1973-1976 Facultatea de Istorie Filozofie, Secţia Istorie. A făcut studii doctorale la aceeaşi Universitate clujeană în perioada 2000-2004. Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Românii din Scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin în secolul al XIX-lea", conducător ştiinţific fiind prof.univ.dr. Teodor Pavel, a avut loc în data de 2 iulie 2004. Titlul a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5237 din 05.11. 2004. În acelaşi an, teza a fost publicată la Editura Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş, referenţi ştiinţifici fiind prof.univ.dr. Vasile Dobrescu şi prof.univ.dr. Teodor Pavel.

Referitor la activitatea profesională, putem spune că Liviu Boar a fost între anii 1973-1978 profesor de istorie la Şcoala Generală nr. 1 din comuna Lunca de Sus, judeţul Harghita. După stagiul de 3 ani, în anul 1978 a obţinut definitivarea în învăţământ, prin examen susţinut la Centrul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Cluj-Napoca. La data de 30 aprilie 1978 a fost transferat în interesul serviciului la Arhivele Statului Filiala Judeţului Harghita din Miercurea - Ciuc în funcţia de arhivist. După 2 ani, la data de 1 septembrie 1980 a fost promovat în funcţia de şef filială (director) pe care a îndeplinit-o până în anul 1990 când la data de 15 mai, a fost transferat în interesul serviciului la Filiala Arhivelor Statului judeţul Mureş (din 1996) Direcţia Judeţeană Mureş a Arhivelor Naţionale, ca urmare a apariţiei Legii 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale) în funcţia de director, funcţie pe care o îndeplineşte şi în prezent.

În perioada 1981-1985 a urmat cursuri de paleografie maghiară organizate de către Centrul de Perfecţionare a Cadrelor din cadrul Direcţiei Generale a Arhivelor Statului (D.G.A.S.) Bucureşti, în urma cărora s-a eliberat Certificatul Nr. 51/1986 menţionat în Carnetul de Muncă, pagina 11, capitolul VII Pregătirea profesională, calificări după eliberarea Carnetului de Muncă, poziţia nr. 3.

Începând cu anul 1980, când a fost promovat în funcţii de conducere, pe lângă activitatea managerială a efectuat activităţi specifice arhivistice de inventariere a documentelor din fondurile celor două arhive judeţene, Harghita şi Mureş, scrise în limba şi paleografia maghiară, fiind cunoscător al limbii maghiare, precum şi de valorificare ştiinţifică a acestor documente

prin articole, studii, comunicări ştiinţifice, prezentate la sesiuni naţionale şi internaţionale.

Începând cu anul 1994, în baza acordurilor de colaborare dintre arhivele din România şi Ungaria, a efectuat stagii de cercetare în Arhivele Naţionale ale Ungariei de la Budapesta de unde au fost aduse, sub formă de microfilm, mii de documente referitoare la istoria României, precum şi a relaţiilor dintre cele două ţări de-a lungul timpului. Liviu Boar este membru în comisia mixtă româno-maghiară de elaborare a Ghidurilor bilingve ale fondurilor şi colecţiilor arhivistice aflate în arhivele din Ungaria şi România până în anul 1918, din care au apărut până în prezent ghidurile pentru judeţele Mureş, Harghita şi Maramureş.

De asemenea, domnia sa este profesor asociat la Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş, unde predă un curs de Ştiinţe auxiliare ale istoriei, notele de curs fiind publicate pentru uzul studenţilor.

Este redactorul-şef al ANUARULUI ARHIVELOR MUREŞENE, din care au apărut 4 numere în perioada 2002-2005. Din 2012 s-a reluat publicarea ANUARULUI ARHIVELOR MUREŞENE Serie Nouă din care au apărut volumele I(V) 2012, VOL. II(VI) 2013 şi III(VII) 2014. Volumul IV(VIII) 2015 este sub tipar, urmând să apară în curând. Domnul Liviu Boar este autorul mai multor cărţi, lucrări ştiinţifice, articole, recenzii etc., toate purtând amprenta profesionalismului.

Este organizatorul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „ARHIVELE ŞI CERCETAREA ISTORICĂ", care a ajuns în anul 2015 la cea de a XIV-a ediţie. Ultimele ediţii au fost organizate în colaborare cu Universitatea „Petru Maior" şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai" al Academiei, din Târgu-Mureş. Este membru fondator al Fundaţiei Culturale „Vasile Netea" din Târgu-Mureş. La împlinirea vârstei de 60 de ani, în anul 2011, Centrul European de Studii Covasna Harghita a publicat la Editura Eurocarpatica din Sfântu-Gheorghe, în colecţia Profesioniştii Noştri, un volum însumând 555 de pagini dedicat arhivistului, profesorului şi istoricului dr. LIVIU BOAR.

Domnul Liviu Boar a fost distins cu ordinele naţionale: Serviciul Credincios în grad de cavaler (2000), Bărbăţie şi Credinţă în grad de cavaler (2006) şi ofiţer (2010). De asemenea, de-a lungul prestigioasei cariere, a primit numeroase diplome şi distincţii.

Domnul prof.dr. Liviu Boar este un profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Cercetător al istoriei Transilvaniei, dânsul îşi îndeplineşte misiunea cu acribie şi devotament desăvârşite. Om de înaltă ţinută ştiinţifică, domnul Liviu Boar îşi desfăşoară întreaga activitate a domniei sale sub spectrul seriozităţii şi al înaltului profesionalism de care a dat şi dă în continuare dovadă. Lucrările, studiile domniei sale se dovedesc a fi de înaltă ţinută ştiinţifică şi de asemenea de un real folos pentru ceilalţi cercetători ai istoriei Transilvaniei. Domnul Liviu Boar se distinge prin profunzimea şi clarviziunea de care dă dovadă în elaborarea lucrărilor ştiinţifice. Rămâne un model demn de urmat pentru toţi cei care se apropie de studiul istoriei Transilvaniei şi în general pentru toţi cei care fac munca de cercetare a istoriei spaţiului românesc.

Acum, la ceas aniversar, la ceas de mare sărbătoare, cu cele mai alese sentimente de prietenie, admiraţie şi profund respect, îi doresc domnului Liviu Boar multă sănătate, mult spor pe viitor în munca de cercetare a istoriei românilor şi doresc să colaborăm şi pe viitor, la fel de prolific ca şi până acum, mulţi, mulţi ani de acum înainte.

Dumnezeu să vă ajute, domnule director Liviu Boar, să vă dăruiască multă sănătate şi puteri sporite, să vă duceţi la îndeplinire toate gândurile, dorinţele şi aspiraţiile de viitor. La mulţi ani fericiţi şi binecuvântaţi!

 

 

Lasă un comentariu