CELE MAI RECENTE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

Întrunit în şedinţă ordinară, joi, 31 martie 2016, Consiliul Judeţean Mureş (CJ) a aprobat 19 proiecte de hotărâre din cele 20 aflate pe ordinea de zi, unul dintre acestea (cel privind înfiinţarea Centrului Judeţean Cultural Transilvania) fiind retras.

În plus, au fost aprobate şi două proiecte în regim de urgenţă, inclusiv cel referitor la validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Ionela Daniela Balaş (PNL), fost consilier local la Sighişoara, aceasta înlocuindu-l pe Rus Dan Dorul, care şi-a dat demisia din CJ.

Distincţia „Alae" („Aripi"), pentru personalităţile mureşene

Creativitatea, inovarea economică şi socială, dar şi exemplele de excelenţă ale comunităţii vor fi recunoscute public, după ce consilierii judeţeni au aprobat instituirea distincţiei „Alae" („Aripi"), ce urmează a fi acordată pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea vieţii economice şi sociale a judeţului Mureş, merite deosebite în domeniul ştiinţei, artei, culturii şi sportului, contribuţii majore la dezvoltarea şi promovarea în plan naţional şi internaţional a judeţului Mureş.

Potrivit regulamentului inclus în hotărârea adoptată, distincţia „Alae", compusă din medalie, insignă şi plachetă, poate fi acordată, atât personalităţilor originare din judeţul Mureş, cât şi celor care au studiat în judeţul nostru, într-un an calendaristic acordându-se maximum cinci distincţii „Alae". În cazul propunerilor respinse în plenul CJ, acestea nu mai pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură.

Nominalizările pentru acordarea distincţiei „Alae" se pot face de către preşedintele CJ, membrii CJ şi comisiile pe domenii de specialitate ale CJ, iniţiatorul demersului urmând să obţină acceptul de principiu al persoanei nominalizate, să depună la registratura CJ, cu cel puţin 30 de zile înainte de data şedinţei în care se supune la vot acordarea distincţiei, un dosar care va conţine, în original, expunerea de motive, curriculum vitae al persoanei propuse pentru nominalizare şi numele persoanei care va rosti Laudatio.

Acordarea distincţiei „Alae" se va realiza de către preşedintele CJ, într-un cadru festiv, de regulă cu ocazia Zilei Europei (9 Mai), ceremonia putându-se organiza şi cu alte prilejuri, considerate oportune.

Comunele Şincai, Crăieşti şi Pogăceaua, arondate la noul Serviciu de Evidenţă a Persoanelor Râciu

Principiul apropierii de cetăţeni a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor (SPCLEP) i-a determinat pe consilierii mureşeni să adopte un proiect de hotărâre, prin care, la nivelul comunei Râciu, va funcţiona un nou SPCLEP, care va deservi pe linie de evidenţă a persoanelor cetăţenii comunelor Râciu, Pogăceaua, Şincai şi Crăieşti.

În prezent, comunele Pogăceaua şi Şincai sunt arondate la SPCLEP Târgu- Mureş, iar comuna Crăieşti - la SPCLEP la Reghin. Comunele Pogăceaua, Şincai şi Crăieşti şi-au exprimat deja acordul cu privire la modificarea arondării actuale, iar Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti a avizat modificarea arondării actuale a localităţilor ce vor fi deservite de Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Râciu.

Reabilitare DJ107D (limită judeţ Alba - Herepea - Crăieşti - Adămuş)

În şedinţa de joi, consilierii mureşeni au aprobat şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ 107D limită judeţ Alba - Herepea - Crăieşti - Adămuş, km 31+320 -35+920, judeţul Mureş".

În expunerea de motive, se arată că drumul judeţean DJ 107D începe de la limita judeţului Alba, km 31+320, şi continuă prin localităţile Herepea, Crăieşti, Adămuş, până la intersecţia cu DN 14A, km 52+790. Tronsonul de drum judeţean cuprins între km 31+320-35+920 este un drum de pământ, situat între limita judeţului Alba şi localitatea Crăieşti din comuna Adămuş, şi este în administrarea Consiliului Judeţean Mureş. Tronsonul are o lungime reală de 4,600 km şi un traseu cu sinuozitate foarte accentuată, între km 32+760 şi km 34+480. Modernizarea drumului DJ 107D pe sectorul cuprins între km 31+320 şi km 35+920 se va realiza etapizat.

Documentaţia aprobată se referă la prima dintre aceste etape, constând în realizarea unei fundaţii corespunzătoare. Varianta tehnică include un strat de macadam (10 cm), un strat de balast (20 cm), un strat împietruire existentă (25 cm), valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, fiind de 5.458.735 lei (1.208.514 euro). Printre avantajele acestei soluţii sunt amintite preţul mai scăzut şi calităţi fizico-mecanice superioare, reducerea cheltuielilor de exploatare a autovehiculelor, mărirea siguranţei şi vitezei de circulaţie, scăderea gradului de poluare al aerului şi a apei, reducerea poluării fonice, crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor, creşterea vitezei de rulare şi reducerea duratei de transport pentru transportul de persoane şi mărfuri, reducerea consumului de carburanţi şi economie la costul transporturilor, creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului optic pentru conducătorii auto.

Durata de realizare a obiectivului de investiţii este estimată la 8 luni.

Reabilitarea DJ 107G - limită judeţ Alba - Aţintiş - Luduş

O altă reabilitare de drum judeţean aprobată în recenta şedinţă CJ

se referă la indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare drum judeţean DJ 107G - limită judeţ Alba - Aţintiş - Luduş, km 16+775-18+226".

DJ 107G începe de la limita judeţului Alba, km 16+775, şi continuă prin localităţile Botez, Cecălaca, Aţintiş şi Luduş, până la intersecţia cu DN 15, km 33+805. Tronsonul de drum judeţean cuprins între km 16+775-18+226 este un drum pietruit, situat între limita judeţului Alba şi localitatea Botez din comuna Aţintiş, pe teritoriul administrativ al comunei Aţintiş şi în administrarea CJ Mureş.

Pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort, este nevoie de refacerea integrală a fundaţiei şi aplicarea straturilor de asfalt, refacerea podeţelor şi executarea unor noi podeţe, precum şi refacerea şanţurilor. Soluţia tehnică aprobată prevede un strat de beton asfaltic cu criblura (4 cm), un strat binder de criblură (5 cm), un strat de piatră spartă (15 cm), un strat fundaţie din balast (16 cm) şi împietruirea existentă (28 cm).

Drumul s-a degradat în mod considerabil sub acţiunea traficului greu, a factorilor climatici şi a naturii terenului.

Valoarea totală (cu TVA) a investiţiei este de 3.215.788 lei (711.946 euro).

Reabilitare DJ 162A DN 16 - Cozma - limită judeţ Bistriţa-Năsăud

În atenţia consilierilor judeţeni a intrat şi reabilitarea DJ 162A DN 16 - Cozma - limită judeţ Bistriţa-Năsăud, km 8+777 - 11+000, judeţul Mureş.

Tronsonul de drum judeţean DJ 162A, situat între km 8+777 - 11+000, se află pe teritoriul administrativ al doua comune - Cozma şi Lunca, între localităţile Cozma şi Valea Sasului.

Din punct de vedere al stării tehnice, drumul nu are capacitate corespunzătoare pentru traficul rutier, ceea ce conduce la un disconfort accentuat, punând în dificultate accesul participanţilor la trafic. Pantele transversale ale drumului nu asigură o bună scurgere a apelor meteorice, iar şanţurile sunt înierbate şi colmatate.

Soluţia tehnică aprobată prevede un strat din beton asfaltic (4 cm), un strat binder de criblură (5 cm), un strat de piatră spartă (15 cm) - un strat fundaţie din balast (16 cm) şi împietruire existentă (28 cm).

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 4.456.209 lei (986.564 euro).

Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria" şi „Primula" Brâncoveneşti, înscrise în cartea funciară

Întrucât Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria" şi „Primula", situate în Brâncoveneşti, str. Castelului nr. 215, au fost realizate prin subproiecte finanţate în cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială - Programul pentru persoane cu dizabilităţi, din împrumutul acordat Guvernului României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, iar cofinanţarea a fost asigurată de către CJ Mureş, consilierii judeţeni au aprobat înscrierea în cartea funciară a celor două imobile.

Terenurile pe care au fost edificate centrele au fost în proprietate comunei Brâncoveneşti, apoi trecute în domeniul public al judeţului.

„Ca urmare a întocmirii documentaţiilor top-cadastrale şi a măsurătorilor realizate cu aparatură de precizie GPS, s-a constatat că parcelele înscrise în cartea funciară nu corespund ca formă şi poziţie cu cele care sunt edificate cu construcţii, situaţie în care s-a propus repoziţionarea acestora.

Totodată, s-a mai constatat că suprafaţa totală delimitată, de limite îngrădite, aferente celor cinci imobile care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, înscrise în cartea funciară, şi cele două imobile ale Asociaţiei Alternativa este mai mare decât suprafaţa înscrisă în extrasele de carte funciară, sens în care, se propune majorarea acestor suprafeţe cu 10%", se arată în expunerea de motive.

 

Lasă un comentariu