ADUNAREA ASTREI - DESPĂRŢĂMÂNTUL REGHIN

Distribuie pe:

ASTRA - simbol al culturii şi spiritualităţii româneşti, în ziua de 31 martie 2016 şi-a adunat membrii şi simpatizanţii la o nouă adunare de analiză a înfăptuirilor, dar şi să-şi stabilească un nou program de activitate pe anul 2016.

La această adunare s-a prezentat darea de seamă a activităţilor desfăşurate, s-a stabilit noul program de activităţi pentru anul 2016 şi la punctul „diverse", alte probleme care trebuie să se înfăptuiască în acestă perioadă şi la care trebuie să-şi aducă ajutorul asociaţiunea.

Activitatea adunării a început cu intonarea Imnului Naţional şi a Imnului ASTREI, după care domnul Ilie Frandăş, secretarul ASTREI, moderatorul activităţii, i-a dat cuvântul preacucernicului părinte protopop Teodor Beldeanu, care şi-a început discursul cu o rugăciune, ca Dumnezeu să ne ajute să ne încheiem cu succes activitatea. Cum spunea părintele protopop, este momentul să ne facem un bilanţ sufletesc, căci suntem în Postul Paştelor, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a suferit şi s-a jertfit pentru omenire. Postul este drumul pentru Înviere şi se cuvine a fi îmbinat cu rugăciunea, cu spovedania şi cu iertarea, ca să fim iertaţi. De faţă erau mulţi preacucernici părinţi ortodocşi şi greco-catolici, permanent susţinători ai ASTREI şi ai culturii naţionale, unde trebuie să amintim biserica cu hramul „Sfânta Treime", ctitorită de preotul Dumitru Gherman, în curtea căreia îşi află locul de odihnă veşnică dr. Eugen Nicoară şi alte personalităţi de seamă ale ASTREI reghinene.

Luând cuvântul, domnul Şara Niculae Marin, preşedintele Despărţământului Reghin al ASTREI, enumeră activităţi şi evenimente la care s-a implicat asociaţiunea, activităţi la care şi-au adus sprijinul oaspeţi dragi. La activitatea „Cultură şi civilizaţie", oaspeţii noştri, între care au fost amintiţi domnii Lazăr Lădariu, Vasile Lechinţan, Liviu Boar, Ilie Şandru, Valentin Marica şi alţii, au fost prezenţi la activităţi, ca: Ziua Culturii Naţionale, Balul însuraţilor, unde, în prima sâmbătă şi duminică din februarie, se întâlnesc în jur de 1.000 de români, toţi îmbrăcaţi în costumele noastre populare. ASTRA reghineană desfăşoară lunar activităţi de cunoaştere a culturii noastre româneşti, la care invită şi tinerii. Aminteşte faptul că, în anul 2015, o delegaţie a reghinenilor a participat la cea de-a 110-a Adunare Generală a ASTREI, care a avut loc la Abrud, în ţara Moţilor, ţara de piatră şi fagi, ţara lui Horia, Cloşca şi Crişan, dar şi a lui Avram Iancu. Aici, la fel, a participat şi doamna primar al Reghinului, economist Maria Precup, alături de academicieni şi oameni de cultură, români din ţară şi de peste hotare. Doamna primar Maria Precup a susţinut un discurs despre cultura neamului, despre viaţă şi eroii neamului. Cum menţiona dânsa, să ne cunoaştem valorile şi să fie atraşi alţi oameni de valoare către Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român.

Domnul Ilie Frandăş prezintă în faţa astriştilor programul de activităţi din anul 2015 şi anunţă că Reghinul are patru unităţi de cultură cunoscute în judeţ şi în ţară prin activităţile lor. Aminteşte: Casa de Cultură „Dr. Eugen Nicoară", Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu", Biblioteca Municipală „Petru Maior" şi Muzeul Etnografic din municipiul nostru. Enumeră câteva activităţi desfăşurate cu participarea ASTREI: Ziua Culturii Naţionale, sărbătorirea Unirii Moldovei cu Ţara Românească de la 24 Ianuarie 1859, Vasile Netea - om de cultură din Deda, care a scris o lucrare de Istorie a ASREI între 1919 - 1939, unde s-au prezentat volume din publicistica acestui cărturar. Mai face precizarea că Despărţământul Reghin este în creştere şi a ajuns să aibă în prezent un număr de 125 de membri.

Doamna primar Maria Precup aduce mulţumiri ASTREI reghinene, pentru că membrii ei au fost alături de conducerea municipiului şi s-au implicat în viaţa culturală a oraşului, alături de biserici, de şcoli şi de casele de cultură. ASTRA este izvor de putere şi de lumină pentru popor, pentru românii noştri. Scopul ASTREI este şi scopul românilor de pretutindeni, de a ne cunoaşte trecutul adevărat şi calea de urmat, la unire şi consolidarea naţiunii noastre în adevăr. Mai rosteşte domnia sa, în încheiere, că, prin cultură, ASTRA revarsă lumină şi putere, de care avem nevoie în permanenţă, pentru a ne împlini toate câte ne-am propus.

Vine la microfon domnul Ioan Seni, preşedintele ASTREI Năsăud, care a participat la Reghin la cea de-a 109-a Adunare Generală a ASTREI. Rosteşte cuvinte frumoase despre activitatea primăriei Reghin, care arată mult respect pentru cultură. Mai rosteşte o expresie care impresionează: „Răul învinge acolo unde oamenii buni nu fac nimic". Naţiunea se emancipează prin cultură şi constată că la Reghin se pune mare bază pe aceasta. Şi la Năsăud, atât Liga Scriitorilor Năsăudeni, dar şi ASTRA Năsăud desfăşoară activităţi de propagare a culturii româneşti. Au editat „Dicţionarul culturii şi civilizaţiei Ţării Năsăudului", care poate fi luat exemplu şi în alte zone. Un alt volum care se referă la activităţi astriste cu implicaţii în istorie, religie şi cultură. Mai prezintă un volum care cuprinde un sfert de veac al ASTREI năsăudene, oferind aceste cărţi pentru biblioteca ASTREI reghinene. La Năsăud, de 33 de ani, se publică o revistă a ASTREI, două numere anual a câte 100 de pagini, prin care se popularizează activitatea acesteia.

Luând cuvântul, preşedintele Despărţământului ASTREI „Teodor Mihali" din Dej, domnul economist Radu Gavrilă, spune câteva cuvinte frumoase la adresa reghinenilor, gazde bune şi primitoare şi le mulţumeşte pentru frumoasa primire. Activitatea culturală este opera la care trebuie să participe ASTRA, bisericile ortodoxă şi greco-catolică şi se bucură văzându-i pe protopopii ortodocşi şi greco-catolici mereu alături. Această colaborare se împlineşte sub raza de lumină, cum amintea doamna primar al Reghinului. De asemenea, ca şi Despărţământul Năsăud, vine cu acelaşi îndemn, să atragem copiii şi tinerii spre asociaţiune, care vor deveni oameni de valoare. Se împlinesc 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române. Şi Asociaţiunea ASTRA promovează cultura şi ar trebui să facem acţiuni comune cu aceşti oameni de înaltă valoare culturală, ceea ce va spori valoarea activităţilor astriste. Preşedintele ASTREI din Dej oferă ASTREI reghinene trei cărţi: „800 de ani de la atestarea documentară a municipiului Dej - istorie şi legendă" şi alte două cărţi din istoria ASTREI, Despărţământul Dej şi o monografie a Dejului.

Profesorul Ion Tuşnea aduce în discuţie o problemă actuală a „Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina", amintind că, în anul 2018, se împlinesc 100 de ani de la Unirea cea Mare şi dorinţa românilor este de a reveni la „România mare şi dodoloaţă". Este bine din timp să organizăm activităţi pentru a ne cunoaşte cu fraţii români de peste Prut, să avem cât mai multe întâlniri cu cei din Republica Moldova. Reunirea trebuie să o realizăm noi, să fie ideea şi dorinţa noastră şi nu să aşteptăm ca alţii să ne facă această propunere. Instituţiile de cultură, bisericile să propună schimburi culturale între instituţii şi între localităţi, între şcoli şi consiliile de la noi şi din Republica Moldova. Altfel, cei de acolo se simt părăsiţi. Să ne întâlnim cu fraţii noştri de peste Prut. Să arătăm că şi noi, cei de astăzi, suntem în stare să facem ce au făcut strămoşii noştri în urmă cu 100 de ani.

Dacă vom porni de acum, de jos, să cunoaştem familii, să ne vizităm reciproc şi să legăm astfel de legături, aici şi acolo, să stabilim relaţii de neam şi frăţietate, ne vom cunoaşte tot mai bine şi aşa vom reuşi să ne aducem fraţii de neam şi sânge la sânul aceleiaşi mame, România. ASTRA ar putea avea un rol puternic în transpunerea în realitate a dorinţei tuturor românilor. Legăturile noastre cu fraţii din Republica Moldova trebuie să fie mai puternice, faţă de cei care vor fragmentarea, spre a profita şi a se înfrupta din ce este al românilor. De aceea, cât putem, să le oferim din ce avem, o carte, o pagină de ziar, unde să se vorbească de istoria noastră comună, să fie o unire creştinească prin bisericile creştine, prin activităţile astriste bine organizate. Am văzut şi noi, care am fost la Adunarea ASTREI de la Abrud, unde au participat mai multe desprţăminte ale ASTREI din Republica Moldova şi toţi şi-au spus dorinţa lor de a se uni cu ţara mamă. Ar fi binevenite invitaţii la Balul însuraţilor, dar şi alte colaborări.

A luat cuvântul Istrate Vieceslav, preşedintele Asociaţiei „Pro Basarabia şi Bucovina", care aduce în discuţie aceeaşi temă, a unirii cu Republica Moldova. Propune să se facă invitaţii, să mergem ori să vină ei la noi, pentru spectacole comune, activităţi comune. Prin vizite ne vom cunoaşte, vom vedea că ei sunt de-ai noştri şi noi, fraţii lor. S-au făcut donaţii pentru cumpărarea unui clopot la o biserică din Moldova, dar mai trebuie o sumă şi propune să contribuim cu ce putem, pentru completarea sumei. ASTRA este unificatoare prin cultura noastră românească şi aici se pot face paşi spre unire.

Deşi suntem în Postul Paştelor, trei soliste de muzică populară: Mariana Conţiu, Daiana Suciu şi Alexia Aştelean ne-au alinat sufletele cu câte o doină românească şi câte o priceasnă.

 

Lasă un comentariu