Cuantumul plăţilor directe în sectorul vegetal

Distribuie pe:

În şedinţa de săptămâna trecută (30 martie 2016), Guvernul a aprobat hotărârea care stabileşte cuantumul plăţilor directe în sectorul vegetal, precum şi plafonul şi cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, denumite ANT 1, care se acordă pentru anul 2015.

„Plăţile directe sunt: schemă de plată unică pe suprafaţă, în cuantum de 79,7392 euro/ha; plată redistributivă - 5 euro/ha pentru 1 - 5 ha inclusiv, şi 51,0789 euro/ha pentru peste 5 şi până la 30 ha inclusiv; plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită şi plată pentru înverzire - 59,1277 euro/ha, şi plată pentru tinerii fermieri - 19,9348 euro/ha.

Cuantumul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil (Ajutoarele Naţionale Tranzitorii - ANT 1) este de 19,1942 euro/ha.

Beneficiarii plăţilor directe sunt fermierii activi - persoane fizice şi (sau) persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, iar cei ai ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil sunt fermierii din sectorul vegetal.

Plăţile directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii se acordă potrivit prevederilor OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro (stabilit de către Banca Centrală Europeană, în data de 30 septembrie 2015).

Fondurile totale alocate însumează 1,235 miliarde euro, din care plăţile directe din FEGA reprezintă 1,107 miliarde euro, iar 127,95 milioane euro constituie plafonul ANT 1, care se alocă de la bugetul de stat", precizează Ministerul Agriculturii.

Lasă un comentariu